Gastroskopi

Gastroskopi är en undersökning av matstrupe, magsäck och delar av tolvfingertarmen.

Läs mer om gastroskopi

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan För patienter hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Läs igenom ditt kallelsebrev och bilagor noggrant inför besöket.

För att undersökningen ska bli så bra som möjligt är det är viktigt att du följer de angivna förberedelserna.

Förberedelser inför gastroskopi

Under undersökning eller behandling

x

Efter undersökning eller behandling

Du får äta och dricka som vanligt då bedövningskänslan släppt i svalget,
efter ca 30-45 minuter.

Efter undersökningen kan man känna sig lite uppblåst i magen, i vissa fall även magknips känsla. Detta är normalt och beror på att man under undersökningen blåst in luft i din magsäck. Det är individuellt hur länge man känner av obehag men det försvinner oftast spontant.