Vårdavdelning CAST Huddinge

1177 Vårdguiden e-tjänster

Beställa journalkopia

Ring oss

08-123 803 87

Besök oss

Hälsovägen 13, M72-74, 14157, Huddinge

Hitta hit

tider

Öppettider för bokade besök

  • Måndag - Söndag 00:00 - 24:00

Diagnoser:

Blodcancer, immunbristsjukdomar, solida tumörer

alla

MS, medfödda ämnesomsättningssjukdomar

Till oss på CAST kommer du som ska genomgå behandling med allogen stamcellstransplantation eller annan immun- eller cellterapi mot olika typer av leukemier, lymfom eller immunbristsjukdomar. Vi genomför även autologa stamcellstransplantationer för vissa specifika typer av autoimmuna sjukdomar (exempelvis MS). På enheten vårdas också patienter som får behandling inom olika kliniska studier inriktade mot immunterapi eller annan typ av onkologisk precisionsmedicin. Såväl de kliniska som forskningsinriktade behandlingarna genomförs i nära samarbete med andra hematologiska eller onkologiska enheter vid Karolinska Universitetssjukhuset eller andra sjukhus nationellt eller internationellt.

Allogen stamcellstransplantation:

Allogen stamcellstransplantation (kallas också benmärgstransplantation) går ut på att ersätta en sjuk benmärg med en frisk från en besläktad eller obesläktad donator. I benmärgen produceras våra blodceller som bildar immunförsvaret och transporterar syre runt i kroppen. Detta gör att blodcellerna och immunförsvaret hos patienten byts ut mot donatorns vid en stamcellstransplantation. Patienterna som stamcellstransplanteras hos oss på Karolinska i Huddinge är allt från några veckor gamla till i 75-årsålden. 

  • Från den 1/1- 2018 så genomförs både transplantationen och eftervården för vuxna patienter på CAST. Vårdavdelningen ligger på M72-74 på Huddingedelen av Karolinska Universitetsjukhuset och öppenvården sker på K49. Barnpatienter följs upp vid mottagning barnhematologi, Huddinge som en del av Astrid Lindgrens barnsjukhus. 

CAR-T-behandling:

CAR-T-behandling är en ny typ av immunterapi som revolutionerar cancervården. Förenklat går behandlingen ut på att omprogrammera immunförsvarets T-celler (vita blodkroppar) så att de mer effektivt kan identifiera och förgöra tumörceller (glasögon för immunceller).
CAR-T-celler framställs från patients blod antingen genom ett blodprov eller genom att blodceller tas fram via leukaferes. Cellerna sänds till ett laboratorium där CAR-T-cellerna framställs och ges sedan till patienten som en intravenös infusion.
CAR-T-behandling kan ge biverkningar i form av överaktivering av immunsystemet eller neurologisk påverkan. Båda brukar gå över av sig själv men patienten kan även behöva intensivvård.
Sedan 2019 är CAR-T-terapi godkänd i Sverige för behandling av lymfom och akut lymfatisk leukemi och det finns flera studier på gång hos oss och i hela landet.

Våra resultat är bland de bästa i världen

CAST är Sveriges enda specialavdelning för allogen stamcellstransplantation. Här genomförs flest allogena stamcellstransplantationer i landet. 

Tack vare kunniga medarbetare, bra rutiner och ett intensivt forsknings- och utvecklingsarbete hör resultaten hos oss till de bästa i världen. Vi ligger i frontlinjen internationellt både vad gäller omvårdnad och forskning och har under de senaste fyra decennierna varit med och utvecklat behandlingsformen stamcellstransplantation till vad den är idag. Tack vare detta kan vi erbjuda det bästa för våra patienter.

Inför besöket

Hitta till oss:
Vi finns på Medicingatan, plan 7. Internadressen är M72-74.

Ta med legitimation:
Du måste alltid ta med dig giltig legitimation vid besök inom sjukvården för att inga förväxlingar ska ske mellan patienter.

Mediciner:
Mediciner som du behöver får du på avdelningen. Har du mediciner som är ovanliga, ta gärna med så att det räcker under några dagar. Tala alltid om för din läkare om du har med dig egen medicin.

Värdesaker:
Undvik att ta med dig pengar, smycken eller andra värdesaker. Sjukhuset ansvarar inte för dina värdesaker.

Anhöriga:
Anhöriga får självklart ringa oss och fråga om ditt hälsotillstånd. All personal har tystnadsplikt. Som patient bestämmer du själv vilka vi pratar med och vilken information vi ger. Vi ser gärna att du utser en kontaktperson som vi har kontakt med.

Informationsbroschyr:
Mer information om allogen stamcellstransplantation finns i CAST:s informationsbroschyr som kan nås via länken. Den finns även som engelsk version.

Under besöket

Besök:
Under rådande situation på grund av Covid-19 är det besöksförbud på avdelningen. 

Wifi - trådlöst Internet:
Vi har tillgång till publika trådlösa nätverk, fråga personalen.

Mat:
Vi serverar frukost, lunch, mellanmål och middag. Har du speciella behov avseende din kost så kan vi ordna det. Vill du ta med din egen mat går det bra men rådgör med personalen då vi har begränsade möjligheter att förvara personlig mat på avdelningen. Den mat och dryck som vi serverar ingår i patientavgiften.

Telefon:
När du ligger inne som patient hos oss går det bra att använda din egen mobiltelefon. Vi kan även ordna en fast telefon till dig, avgiften kommer på din telefonräkning.

Efter besöket

När du skrivits ut från oss men har akut behov av råd kring din sjukdom och behandling kan du kontakta oss på vårdavdelningen, se kontaktuppgifter ovan. Detta gäller oavsett tid på dygnet, vardag som helgdag.

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.

Diverse information:

För dig som vill läsa mer

Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare

Som patient
Lämna synpunker och klagomål via 1177 e-tjänster. Mottagning CAST Huddinge

Anonymt
Om du önskar framföra synpunkter på vården anonymt så kan du göra det via 1177 e-tjänster. Lämna synpunkter och klagomål anonymt hos din vårdgivare

Som ombud
Om du önskar lämna synpunkter eller klagomål på vården som ombud krävs en fullmakt. Anmälan kan därför ej skickas via 1177. Anmälan hittar du här

Anmälan tillsammans med fullmakt skickas med vanlig post till:
Karolinska Universitetssjukhuset
Stephan Mielke
CAST
141 86 Stockholm