Vårdavdelning Urologiska sjukdomar Huddinge

Information till dig som är cancerpatient angående covid-19

15 juni 2022, 15:47

Här hittar du mer information

Ring oss

08-123 802 66

Besök oss

Hälsovägen 13, R62-64, 14157, Huddinge

Hitta hit

tider

Öppettider för bokade besök

  • Måndag - Fredag 14:00 - 19:00

Diagnoser:

Urologiska sjukdomar, Urologisk cancer, Njursten

alla

Cancer, Prostatacancer, urinblåsecancer, njurcancer, urologi, urologen, urinvägarna, cancer i urinvägarna, bäckencancer, testikelcancer, testiscancer blåscancer

Vårdavdelning Urologiska sjukdomar Huddinge är en högspecialiserad urologisk avdelning. Här vårdas du som genomgår kirurgi på grund av cancer eller annan sjukdom i urinvägarna. Här vårdar vi patienter som kommer för akut och planerad kirurgi. Vi tillhör Patientområde Bäckencancer som är en del av Tema Cancer.

På avdelningen jobbar vi personcentrerat i team kring patienten enligt Orems egenvårdsteori. Det dagliga teamet består utav sjuksköterska, undersköterska, läkare, fysioterapeuter. Dietister, kurator och arbetsterapeuter och andra professioner finns också tillgängligt. Vi arbetar ständigt med förbättringar där alla får vara med och påverka för att få bästa möjliga resultat.

Våra värderingar

Vi arbetar efter Karolinskas gemensamma värdegrund och vision - "Ansvar, medmänsklighet och helhetssyn" samt "Patienten först".

Att patientens bästa står i fokus är en självklarhet.

Forskning och utbildning

Som ett av Sveriges största universitetssjukhus bedriver vi omfattande forskning inom olika specialistområden, genomför olika patientstudier samt utbildar morgondagens hälso- och sjukvårdspersonal. Du kan därför träffa på studenter som är under utbildning hos oss. Inför ditt besök hos oss kan det därför vara så att du tillfrågas om att delta i någon pågående forskningsstudie. Du får då information om studiens syfte och vad den innebär för dig. Du avgör självklart om du vill delta eller inte. Du kommer få samma goda vård oavsett om du vill eller inte vill delta i studier.

Inför besöket

Läs noga igenom ditt kallelsebrev.

Ta gärna med ovanligare läkemedel som du behöver. Visa dessa för din sjuksköterska på avdelningen.

Under vårdtiden hos oss får du sjukhuskläder om du vill. Vill du ha egna kläder så tar du med det. Ta gärna med toalettsaker och inneskor.

Rökning är endast tillåtet utomhus på vissa platser. Vi rekommenderar att du helt slutar röka inför din behandling. Behöver du nikotinpreparat får du ta med det själv.

Under besöket

Under vårdtiden planeras din vård efter dina medicinska behov. Det kan innebära exempelvis provtagning, röntgenundersökningar, läkemedel och samtal med sjukvårdspersonal.

Det är viktigt att du känner dig delaktig och välinformerad hos oss. Om du undrar över något, tveka inte att fråga!

De flesta rummen är två- till fyra bäddsrum. Vi har också enkelrum som i första hand är avsedda för mycket svårt sjuka patienter I anslutning till varje rum finns dusch och toalett.
Vid din sängplats finns garderob där du kan låsa in personliga tillhörigheter. Sängbord, läslampa finns också vid din säng. Avdelningen ansvarar inte för dina medtagna värdesaker, vi rekommenderar att du undviker att ta med värdesaker

Du får använda din mobiltelefon. Gratis Wifi finns på hela Karolinska.

Det finns ett dagrum där du kan äta måltider och en TV-hörna. Du har möjlighet att välja maträtt till lunch och middag.

Måndag – fredag är det rond kl 08:30-09:30 och på helgerna något senare.

Våra besökstider är: 14.00 – 19.00 varje dag.

Efter besöket

Om du behöver rådgivning första dygnet efter hemgång ringer du till avdelningen. Se telefonnummer ovan.

Behöver du rådgivning mer än ett dygn efter hemgång ska du ringa till sjuksköterska på Mottagning Urologiska sjukomar Huddinge.

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig

Nu kan du lämna Synpunkter och Klagomål på vården digitalt via våra mottagningar på 1177
Mottagning Urologiska sjukdomar Huddinge

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare anonymt

Om du önskar framföra synpunkter på vården anonymt så kan du göra det via 1177 e-tjänster. Lämna synpunkter och klagomål anonymt.

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare som ombud eller om du inte kan lämna digitalt.

Om du önskar lämna synpunkter eller klagomål på vården som ombud krävs en fullmakt. Anmälan kan därför ej skickas via 1177. Anmälan hittar du här.

Anmälan tillsammans med fullmakt skickas med vanlig post till adressen nedan:

Verksamhetschef Stefan Carlens
ME Bäckencancer
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm