Barnoperation Solna

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Besök oss

Eugeniavägen 23, F6:77, SOLNA

Hitta hit

Barnoperationsavdelningen ingår i sektion Barnanestesi (BANE), Barnoperation (BOP) och Barnuppvak (BUVA) där högspecialiserade operationer och behandlingar genomförs inom flertalet specialiteter. Operation bemannar sex operationssalar.

Verksamheten består av allmän kirurgi inklusive akutkirurgi, urologi, spädbarnskirurgi, ortopedi, ryggkirurgi, neurokirurgi, brännskade- samt öron-näs- och halskirurgi. Vi har även nära samarbete med ECMO Centrum.

Barnoperation ingår i sjukhusets traumaberedskap och då stor andel av ingreppen är akuta bedrivs verksamheten dygnet runt.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

  • Vid eventuella frågor, kontakta vårdavdelningen dit ni kallats
  • Duscha enligt instruktion
  • Förkylda/infekterade anhöriga bör ej följa med till sjukhuset
  • Mobiltelefoner går bra att ha med sig, men de ska vara i "tyst" läge
  • Gå gärna in på Narkoswebben där det finns bra information inför operationen

Under besöket

Föräldrar till barn äldre än tre månader följer med sina barn in på operationssalen. Vi har speciella regler vad gäller hygien och klädsel på operationsavdelningen. Du som anhörig får då en pappersrock och en operationsmössa som du får ta på dig innan du går vidare in på operationssal tillsammans med ditt barn och vår personal. Du får även tvätta dina händer med desinfektionsmedel, för att minimera spridning av bakterier.

Väl inne på operationssalen kommer ditt barn att förberedas inför sövning. När barnet sover följer en av personalen med dig till väntrummet. Under tiden förbereds ditt barn för operation.

Efter besöket

Efter avslutad operation kommer kirurgen att söka upp dig i väntrummet och informera om operationen.

Ditt barn kommer att flyttas till Uppvakningsavdelningen eller till Barnintensivvårdsavdelningen. Två vuxna får följa med, men inga syskon.