Så använder du våra e-tjänster för ditt barn

Via 1177 kan du beställa kopia på ditt barns journal. Du har även möjlighet att se journalen direkt via nätet.

Gör så här:

  1. Logga in på 1177 vårdguidens e-tjänster med ditt eget personnummer
  2. Välj ditt barns profil
  3. Tyck på "hitta och lägg till mottagning"
  4. Sök efter "Enheten för journalservice, Karolinska Universitetssjukhuset"
  5. Välj "Beställ journalkopia", alternativt "lämna synpunkter och klagomål"