Vårdavdelning Neonatal Huddinge

Ring oss

08-123 875 13

Besök oss

Hälsovägen 13, K76-78, HUDDINGE

Se karta och reseplanerare Hitta hit

tider

Besökstider för anhöriga

  • Måndag - Söndag 00:00 - 24:00

Öppettider för bokade besök

  • Måndag - Söndag 00:00 - 24:00

Diagnoser:

Sjukdomar i nyföddhetsperioden, För tidigt född

Vid neonatalavdelningen i Huddinge vårdas sjuka nyfödda och för tidigt födda barn. Vi ger akut- och intensivvård med familjen i centrum och sätter stor vikt vid föräldrarnas delaktighet i vården.

Hur lång tid vårdas barnen?

Vårdtiden varierar från några timmar till flera månader. En del barn kan under senare delen av vårdtiden vårdas i hemmet med stöd av hemsjukvård som finns kopplad till alla avdelningar.

Vilka barn vårdas hos oss?

På avdelning K78 vårdas för tidigt födda barn och nyfödda fullgångna barn som behöver mer tillsyn, vård eller behandling än vad BB-avdelningen kan erbjuda. De barn som vårdas här är ofta känsliga för höga ljud, starkt ljus och infektioner.

Intensivvård och familjerum

Barnet vårdas antingen på en intensivvårdsplats där ni föräldrar har ett eget rum i direkt anslutning till barnets vårdutrymme, eller i ett enskilt rum där hela familjen kan vistas och övernatta tillsammans.

Ibland kan barnet behöva byta sjukhus

Astrid Lindgrens barnsjukhus har neonatala vårdavdelningar på tre sjukhus i Stockholmsområdet och det är vanligt att familjen byter rum och ibland även vårdavdelning under vårdtiden.

Lär dig mer om neonatalvården på Karolinska

 

Inför besöket

Kommunikationer

Till sjukhuset kan du åka med buss, pendeltåg (Flemingsbergs station) eller bil (Hälsovägen i Huddinge).Bilar kan parkeras på besöksparkeringen. Avdelningen är belägen på Kirurgigatan, plan 7.

Entre/Passerkort

Huvudentrén till sjukhuset är låst mellan klockan 22 – 05, ring på porttelefon för att bli insläppt. Avdelningen är låst dygnet runt. Vårdnadshavare kan kvittera ut ett passerkort från vårdpersonalen mot en depositionsavgift.

Ytterkläder

Vid ingången till avdelningen finns låsbara skåp för ytterkläder. Använd skoskydd vid blött väder och byt gärna om till inneskor på avdelningen.

Under besöket

Patientavgifter

Vården på neonatalavdelning är kostnadsfri för barnet.

Mat/Frukost

Familjen har fri tillgång till föräldraköket på avdelningen. Vi bjuder på frukost varje morgon mellan 07:00 och 09:00 och det finns alltid tillgång till kaffe, te och choklad. Här finns möjlighet att värma medhavd mat samt tillgång till kyl, frys och förvaringsutrymme för egna torrvaror. Alla som använder köket ansvarar för disk och avtorkning av bord och bänkar. Av hygieniska skäl används endast pappershanddukar till detta. Alla använda ytor skall även torkas av med ytdesinfektion.

På plan 5 & 6 vid huvudentrén finns restaurang, cafeteria och kiosk. Vid Flemingsbergs centrum finns flera restauranger samt mataffär.

Syskon

På avdelningen finns det inte så mycket lekutrymme för syskon. Alla syskon är välkomna att besöka lekplatsen och äventyrsslingan utomhus som ligger i direkt anslutning till sjukhuset. Utgång från Barngatan B4, plan 4.

Tvättmöjligheter för föräldrar

Egna kläder kan tvättas på avdelningen. Tid kan bokas till tvättstugan som finns i anslutning till föräldraköket. Parfymfritt tvättmedel och sköljmedel finns i tvättstugan. Ni som använder tvättstugan ansvarar för städning. Alla ytor torkas av med ytdesinfektion efter användning.

Mobiltelefoner/Fotografering/WiFi

Ni får gärna prata i mobiltelefoner utanför barnens vårdplatser. När ni är hos ert barn vill vi att ni har den i ett ljudlöst läge för att inte störa barnen, helst i flygplansläge. Ni som har familjerum kan använda mobiltelefonen på rummet. Mobiler får användas för fotografering av eget barn. Det är generellt fotoförbud på avdelningen. Gäst-WiFi finns att tillgå. Nätverket har namnet SLL-Guest.

Så kan ni hjälpa de som är allergiska

Ingen får använda parfym eller röka på sjukhuset, varken inomhus eller utomhus. Blommor är inte heller tillåtna på sjukhuset. Även nötter och citrusfrukter bör helt undvikas.

Förädramedverkan

Vi arbetar enligt NIDCAP (Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program) vilket innebär att omvårdnaden är familjecentrerad, den fokuserar både på barnet och familjen. Vården anpassas till varje barns individuella utvecklingsnivå och familjen är redan från start delaktiga i barnets omvårdnad.

Ni är de viktigaste personerna i ert barns liv och det är en självklarhet att ni deltar så mycket som ni orkar i omvårdnaden av ert barn. När barnet vårdas på intensivvårdsrum är det bra om ni berättar för personalen när ni tänker lämna ert barn och vilken tid ni tänker komma tillbaka. Då kan ni tillsammans med personalen lägga upp en plan för dagen. Det fungerar oftast bra, men ibland så bestämmer sig barnet för att det vill vända sig/byta blöja etc. tidigare än vad ni tillsammans har planerat.

Det är viktigt att ni som föräldrar orkar. Tänk på att äta en allsidig kost och försök att hitta stunder för vila. När ni bor tillsammans med ert barn på familjerum är det viktigt att ni berättar för personalen om ni behöver lämna ert barn ensamt på rummet.

Vi vill att ni ska känna er trygga under den tid ert barn behöver vårdas hos oss. Ni kan fråga om vad som helst och allt ni undrar över är viktiga frågor.

På vår infowebb kan du läsa mer om bland annat NIDCAP , hudnära vård och barnets omvårdnad.

Så kan ni se till att inga sjukdomar sprids

Nyfödda sjuka barn är mycket infektionskänsliga, därför är det extra viktigt med en noggrann handhygien.

Så här gör ni när ni kommer till ert barns vårdrum:

  1. Ta av ringar, klocka och armband.
  2. Tvätta händer och underarmar med tvål och vatten. Torka ordentligt med pappershandduk så att huden blir helt torr.
  3. Ta rikligt med handsprit och gnid in händer, fingrar och underarmar. Låt lufttorka.Gnid alltid in händerna med handsprit innan ni för in händerna i kuvösen/sängen. När ni tar bort händerna från kuvösen/sängen behöver ni ta mer handsprit innan ni tar i något.

Upprepa punkt 3 när ni har tagit i något föremål eller på er själva, t.ex. i ansiktet eller håret. Upprepa punkt 2 och 3 när ni har synlig smuts på händerna/underarmarna eller t.ex. bytt blöja på barnet.

Läs mer i vår hygienguide.

Stöd

Avdelningen har en kurator som finns till för er, det kan vara bra att prata med en person som är utanför den direkta vården av barnet. Kuratorn kan dessutom hjälpa er med information om föräldrapenning, sjukskrivning och praktiska frågor. Ibland kan äldre syskon och andra närstående må bra av att få prata med kuratorn.

Det finns även möjlighet att få träffa en psykolog för ytterligare stöd
Ni kan också prata med sjukhuskyrkans medarbetare. De finns alltid tillgängliga för samtal. Kontakt med dem kan ni få via personalen på avdelningen eller via växeln på telefon 08-585 800 00. Om ni vill att ert barn ska döpas under vårdtiden hjälper sjukhuskyrkan till med det.

Sjukhuskyrkan kan hjälpa dig att komma i kontakt med företrädare för andra samfund och religioner.

På plan 5, Södra hallen C259 finns ett rum för stillhet som är öppet för besök dygnet runt.

Besök

Syskon, nära anhöriga eller andra personer som är viktiga för er familj är välkomna att besöka barnet efter överenskommelse med tjänstgörande personal. Bedömning görs utifrån barnets behov av lugn vila och aktiviteter på vårdrummet. Antalet personer, förutom mamma och pappa bör begränsas till två personer per tillfälle. Längden på besöket bestäms tillsammans med tjänstgörande personal. Barn förutom syskon får inte besöka det sjuka/för tidigt födda barnet.

Barnens infektionskänslighet gör att det är mycket viktigt att de som vill besöka barnet inte har några tecken på pågående infektion, så som feber, irritation i halsen, täppt i näsan, hosta etc. Rådgör alltid med tjänstgörande sjuksköterska när det är möjligt för era närstående att komma på besök. Alla besökare/medföljare ska vara symtomfria och bära munskydd inne på vårdytor.

Ta gärna foton/film på ert barn och visa gärna dagboken som ert barn får här för era närstående. Om ert barn har syskon hemma kan det vara viktigt för dem att rita teckningar och/eller skicka med något som deras nya lilla syskon kan ha vid sin plats på rummet.

Efter besöket

Vad händer efter att jag har fått lämna avdelningen/sjukhuset?

När det är dags att lämna sjukhuset eller avdelningen får ni möjlighet att ställa frågor och ta del av planeringen för den närmaste tiden.

Vem kan jag prata med om hur det var på sjukhuset?

Vi är mycket angelägna om att ge er ett så gott bemötande och omhändertagande som möjligt. Vi vill bedriva vård med högsta tänkbara kvalitet och ständiga förbättringar. Vi behöver därför regelbundet få in synpunkter från er föräldrar. Därför skulle vi vilja be er svara på en enkät i slutet av er vistelse hos oss och delge oss era erfarenheter av vistelsen här. Vi uppskattar all feedback som leder till att vården blir ännu bättre och säkrare.

Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig

Nu kan du lämna synpunkter och klagomål på vården digitalt via 1177 Vårdguiden (följ länk i röda rutan ovan).

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare anonymt

Om du önskar framföra synpunkter på vården anonymt så kan du göra det via e-tjänsterna på 1177.se

Lämna synpunkter och klagomål anonymt

Lämna synpunkter och klagomål hos din som ombud eller om du inte kan lämna digitalt.

Om du önskar lämna synpunkter eller klagomål på vården som ombud krävs en fullmakt. Anmälan kan därför ej skickas via 1177. Anmälan hittar du här.

Anmälan tillsammans med fullmakt skickas med vanlig post till adressen nedan:

ME/OO Neonatologi
Verksamhetschef
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm

Vårdnadshavare till barn under 12 år räknas inte som ombud, utan har möjlighet att lämna synpunkter via länken i röda rutan ovan.

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.