Dagvård Barnhematologi Huddinge

Hur barnhematologens patienter ska förhålla sig till covid-19

08 juli 2021, 13:17

Hur barnhematologens patienter ska förhålla sig till Corona 2020-03-13

Med anledning av den rådande pandemin av SARS-CoV-2 som orsakar infektionssjukdomen covid-19 vill vi lämna råd till våra patienter, se bifogat PDF-dokument.

Vården står för närvarande under stor press, så vi ber er följa råden ovan och endast kontakta oss när det finns ett medicinskt problem – allmänna frågor hänvisas till 113 13!

Utifrån besöksrestriktioner på Karolinska Universitetssjukhuset kan det vara max två anhöriga per patient och inga syskon på våra mottagningar och avdelningar. 

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-585 814 77

Besök oss

Hälsovägen, K88, HUDDINGE

Hitta hit

Vi utreder och behandlar framför allt blod- och immunbristsjukdomar hos barn, det vill säga sjukdomar i röda och vita blodkroppar eller blodplättar och i de immunologiska försvarsfunktionerna. Det kan gälla barn med kroniskt blodtransfusionsbehov eller trombocytopeni på grund av medfödda eller förvärvade sjukdomar eller benmärgssvikt.

Vi tar hand om de barn som kräver intensiv hematologisk vård från hela stockholmsregionen. Hit kommer barn med tumörsjukdomar som behandlas med högdos cytostatika, barn med stamcellsåtergivning (autolog transplantation), barn med svår aplastisk anemi eller med svåra medfödda immunbrister.

Den största gruppen av barnen är de som ska genomgå stamcellstransplantation med donator, syskon/obesläktad (allogen transplantation) . Vi ansvarar för utredning, eftervård samt långtidsuppföljning. Själva transplantationen utförs på en annan avdelning, CAST (centrum för allogen stamcellstransplantation). Mer än hälften av patienterna är från andra delar av landet eller från utlandet och bor då i regel på Ronald McDonald Hus.

I verksamheten ingår även ett multidisciplinärt team som tar hand om Stockholmsregionens barn med HIV.

Inför besöket

Parkering finns på baksidan av sjukhuset, följ skyltningen!

Under besöket

Tänk på våra allergiker, undvik starka parfymer.

Efter besöket

Har ni frågor som uppkommer efter besöket är ni välkomna att höra av er till oss!

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.

Synpunkter och klagomål barnhema mott

Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig

Nu kan du lämna synpunkter och klagomål på vården digitalt via 1177 Vårdguiden
Mottagning Barnhematologi

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare anonymt

Om du önskar framföra synpunkter på vården anonymt så kan du göra det via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Lämna synpunkter och klagomål anonymt hos din vårdgivare.

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare som ombud eller om du inte kan lämna digitalt.

Om du önskar lämna synpunkter eller klagomål på vården som ombud krävs en fullmakt. Anmälan kan därför ej skickas via 1177. Anmälan hittar du här.

Anmälan tillsammans med fullmakt skickas med vanlig post till adressen nedan:

Sektionchef Peter Priftakis
K86-88
Karolinska Universitetssjukhuset
141 86 Huddinge