Akutvårdsavdelning Barn 1 Huddinge

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-585 803 88

Besök oss

Hälsovägen 13, B87-89, HUDDINGE

Hitta hit

tider

Öppettider för bokade besök

  • Måndag - Söndag 00:00 - 24:00

Här på Akutvårdsavdelning Barn 1 Huddinge kommer du/ditt barn som är i behov av fortsatt omhändertagande och/eller observation efter att de är färdigbehandlade på akuten.

Avdelningen har 18 vårdplatser. Hit kommer barn mellan 0-18 år som är i behov av fortsatt omhändertagande och/eller observation efter att de är bedömda och åtgärdade på akuten. Vi har även högspecialiserad vård, till exempel cystisk fibros och även en liten del elektiv kirurgi, till exempel PEG. Vi har korta vårdtider som innebär en hög patientomsättning.

Vi arbetar med patientnära vård, där vi försöker tillvarata de olika professionernas kunskaper för att kunna ge våra patienter bästa möjliga omvårdnad och personalen bästa möjliga arbetsmiljö.

Personalen består av sjuksköterskor, undersköterskor och barnsköterskor som arbetar i team med läkare, sjukgymnaster och dietister, kuratorer med flera.

Inför besöket

Så kan jag förbereda mig på vad som ska hända

BAVA är en barnakutvårdsavdelning fördelat på två olika ställen, K43 och B87-89. Här tar vi emot barn i åldrarna 0-18 år. De flesta inläggningar sker direkt via barnakutmottagningen. På avdelningen arbetar sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor inom barn & ungdom, undersköterskor/barnspecialistundersköterskor och läkare i team runt patienten.

Forskning och utbildning bedrivs på avdelningen och under vissa veckor om året bedrivs BUA, barnutbildningsavdelning, för specialistsjuksköterskestudenter och läkarstudenter, vilket innebär att du kan möta studenter under din vistelse hos oss.

Det här kan jag ta med mig till sjukhuset

Enklare hygienartiklar såsom tandborste & tandkräm, blöjor, tvättlappar och handduk finns på sjukhuset.

Favoritnalle eller leksak, surfplatta, sagobok, mobil och laddare uppskattar många att ha med sig hemifrån till avdelningen.

Måste jag ringa om jag fått en infektion när jag ska komma till sjukhuset?

Vid återbesök till avdelningen så ring och meddela om ditt barn har nytillkomna symtom eller en ny infektion innan besöket.Telefonnumret finns på kallelsen och i det röda fältet högst upp på sidan.

Var kan vi parkera?

Parkering finns i besöksgaraget med infart via entrétorget vid huvudentrén. Parkering betalas via Parkster, Smspark och Easypark eller via betalautomat, information finns i anslutning till parkeringen.

Så hittar jag till avdelningen

Gå in genom stora huvudentrén på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, för att komma till BAVA 2 ta första gången in till vänster till Kirurgigatan, följ korridoren rakt fram till den första hisshallen. Där tar du hissen ner till plan 4. För att komma till BAVA 1 ta andra gången in till vänster till Barngatan, följ korridoren rakt fram till den sista hisshallen. Där tar du hissen upp till plan 8. Oftast sker inläggning till oss direkt via barnakutmottagningen, du får då hjälp att hitta till avdelningen.

Är dörren låst när jag ska komma in?

Dörrarna till avdelningarna är låst nattetid, det finns en ringklocka utanför dörren att ringa på för att bli insläppt.

Under besöket

Om ditt barn blir kvar över natten, har vi endast möjlighet att ha en (1) vårdnadshavare sovandes kvar med barnet. Undantag kan göras i särskilda fall.

Så går det till vid inskrivning och planering av behandlingen

Inläggning sker oftast via barnakutmottagningen där du får information av inläggande läkare om din fortsatta vård. Vid inskrivning få du träffa sjuksköterska och undersköterska. Sjuksköterskan har ett ankomstsamtal med dig och din förälder och ni får då information om fortsatt planering samt om avdelningens rutiner.

Så fungerar en rond

Ronden sker på vardagar mellan 9.30 och 12.00. Under helgen sker ronderna under mellan 9.30-16.00. Vanligtvis tar ronden ca 30 minuter per patient.

På ronden får du träffa hela teamet med läkare, sjuksköterska och undersköterska och får då mer information kring provsvar, planering för fortsatt behandling eller eventuell hemgång.

Hur kan mina närstående hjälpa till?

En närstående förväntas alltid vara med dig på sjukhuset. Din närstående fortsätter att sköta den vanliga omsorgen runt dig. Föräldern/närstående är en del av oss i vården runt dig.

Var kan jag lägga mina ytterkläder och väskor?

I varje patientrum finns en garderob att förvara tillhörigheter i.

Var kan mina närstående sova?

En säng till dina närstående finns bredvid din vårdplats, en förälder/närstående får stanna på avdelningen nattetid.

Vad kan jag göra när jag är på sjukhuset?

Det finns en mängd olika aktiviteter som du kan ta del av. Här kan du läsa mer: https://www.karolinska.se/for-patienter/alla-mottagningar-och-avdelningar-a-o/tema-barn-astrid-lindgrens-barnsjukhus/pedagogiskt-resurscentrum-prc/pedagogiskt-resurscentrum-prc/

Du får använda din mobil under vistelsen, men inte ta foton utan att fråga personalen först. Wi-Fi finns på sjukhuset.

Kan jag ha vänner och familj på besök?

Under perioden med Coronapandemin gäller speciella anvisningar. Men i normala fall är dina släktingar och vänner välkomna på besök när du vill och orkar. De kan komma både på dagarna och på kvällen. Du får ha 2–3 besökare åt gången. Har dina vänner en infektion får de vänta med att besöka dig tills de är friska. Ingen får ha blommor på sjukhuset.

Vem kan hjälpa min familj med praktiska saker?
Vid ett barns sjukdom påverkas hela familjen. En kurator kan hjälpa till att informera om samhällets resurser och att hjälpa familjen att ta de kontakter som behövs. Kuratorn kan till exempel hjälpa till i kontakt med Försäkringskassan eller andra myndigheter. Fråga personalen för mer information.

Hur får jag mat?

Du får mat av personalen under tiden du är på sjukhuset.

Hur får mina närstående mat?

En närstående får frukost på avdelningen. Vi bjuder på kaffe och te hela dagen. Annan mat och kioskvaror finns att köpa vid sjukhusets huvudentré och även på andra platser på sjukhuset och närområdet. På avdelningen finns kyl att förvara mat och dryck i.

Så kan ni se till att inga sjukdomar sprids

Under Coronapandemin råder speciella instruktioner. Men viktiga hygienregler gäller alltid, var noggrann med att sprita och tvätta händerna. Du och dina närstående får inte vistas ute i korridoren på avdelningen, detta för att undvika smittspridning av olika infektioner.

Så kan ni hjälpa de som är allergiska

Ingen får använda parfym eller röka på sjukhuset, varken inomhus eller utomhus. Blommor är inte heller tillåtna på sjukhuset.

 

Efter besöket

Vad händer efter att jag har fått lämna avdelningen/sjukhuset?

När det är dags att lämna sjukhuset eller avdelningen får ni möjlighet att ställa frågor och ta del av planeringen för den närmaste tiden.

Vem kan jag prata med om hur det var på sjukhuset?

För att alltid kunna förbättra oss har vi har en patientenkät där vi varje månad sammanställer vad våra patienter och föräldrar tycker om tiden de har vistats hos oss. Era synpunkter är mycket viktiga för oss.

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.

Synpunkter och klagomål BAVA Huddinge

Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig

Nu kan du lämna synpunkter och klagomål på vården digitalt via 1177 Vårdguiden
BAVA Huddinge

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare anonymt

Om du önskar framföra synpunkter på vården anonymt så kan du göra det via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Lämna synpunkter och klagomål anonymt hos din vårdgivare.

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare som ombud eller om du inte kan lämna digitalt.

Om du önskar lämna synpunkter eller klagomål på vården som ombud krävs en fullmakt. Anmälan kan därför ej skickas via 1177. Anmälan hittar du här.

Anmälan tillsammans med fullmakt skickas med vanlig post till adressen nedan:

Omvårdnadschef Therés Sanders/Emma Nordin
Karolinska Universitetssjukhuset
141 86 Huddinge