Vårdavdelning Barnlångtidsintensivvård Solna

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-123 782 61

Besök oss

Eugeniavägen 23, C6:33, 17164, Solna

Se karta och reseplanerare Hitta hit

tider

Öppettider för bokade besök

  • Måndag - Söndag 00:00 - 24:00

Diagnoser:

Övre luftvägshinder, Muskelsvaghet

Långtidsintensivvårdsavdelningen (LIVA) vårdar barn med långvarigt behov av andningsunderstöd så som CPAP eller respirator, och/eller trakeostomi (ett konstgjort hål i halsen).

Förutom vård bedrivs även utbildning av föräldrar och personliga assistenter för att barnet skall kunna komma hem, med eller utan behov av andningsunderstöd. Långtidsintensivvårdsavdelningen LIVA har även en mottagningsdel dit barn med kanyler kommer för byte av trakealkanyl.

LIVA är den enda avdelningen av sitt slag i norra Europa och vi tar emot barn från hela Sverige och ibland även från andra länder.

LIVA tar emot barn i alla åldrar, majoriteten av barnen kommer från Barnintensivvårdsavdelningen eller Neonatalavdelningen.

I de allra flesta fall är inläggningen på LIVA planerad.

Inför besöket

Om du och ditt barn redan ligger på en avdelning på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, besöker vi  er på vårdavdelningen. I samband med detta har ni även möjlighet att hälsa på hos oss på LIVA innan överflytten hit.

Om du och ditt barn kommer från annat landsting erbjuder vi föräldrarna boende på vår familjevåning som ligger i samma byggnad. Vi har inga särskilda besökstider. Föräldrar och anhöriga är alltid välkomna och är en del av vården.

Under besöket

Under hela vårdtiden har du och ditt barn ett så kallat vårdlag. Vårdlaget består av en sjuksköterska och en undersköterska och är de som tillsammans med läkaren på LIVA ansvarar för planeringen av vården.

I ett tidigt skede under vårdtiden utbildar vi föräldrarna i omvårdnaden av barn med trakeostomi eller annan typ av andningsunderstöd. Detta är en viktig del av den föräldrautbildningen på LIVA. När föräldrarna är färdigutbildade ger vi barnet möjlighet att åka hem på dagpermission under förutsättning att barnets tillstånd tillåter det. Vid de första permissionerna kan LIVA-personal följa med om ni så önskar.

Inför utskrivning samarbetar vi med kommunen som oftast ansvarar för personliga assistenter. Assistenterna genomgår en utbildning som LIVA står för. Utbildningen omfattar en heldag teori samt praktik under handledning av vår personal. I utbildningen ingår även hjärt-lung-räddning på barn samt byte av trakealkanyl.

Efter besöket

Trakeostomerade patienter som skrivs ut från LIVA kallas var sjätte till åttonde vecka till vår mottagning för byte av trachealkanyl. Ni får där träffa en sjuksköterska samt vid behov även läkare. Önskar du som förälder eller personlig assistent byta trakealkanylen under handledning av vår personal går det givetvis bra.


Uppföljning sker cirka en till två gånger per år via så kallad bronkoskopi i narkos. Detta utförs på Barnoperation och innebär att barnet sövs medan luftvägarna inspekteras med kamera. Undersökningen genomförs under en dag, undantaget patienter utanför Stockholms län, dessa patienter kallas till LIVA kvällen innan.


Patienter som skrivs ut med annat andningsunderstöd följs också upp på LIVA eller annan öppenvårdsmottagning.


Om ni efter vårdtiden på LIVA har frågor som rör ert barns andning eller andningsunderstöd är ni alltid välkomna att kontakta oss dygnet runt via Karolinskas växel tel. 08-51770000.
Vid övriga tillstånd, till exempel infektioner, provtagning, receptförnyelse med mera, var god kontakta er vårdcentral. Vid akuta försämringar, kontakta akutmottagningen.

Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.