Trauma akut kirurgi ortopedi Vårdavdelning Solna

1177 Vårdguiden e-tjänster

Beställa journalkopia

Ring oss

08-123 737 21

Besök oss

Eugeniavägen 23, C10:27, 17164, Solna

Se karta och reseplanerare Hitta hit

tider

Öppettider för bokade besök

  • Måndag - Söndag 00:00 - 24:00

Vårdavdelning Trauma Akutkirurgi ortopedi är en avdelning med inriktning mot akut- och traumakirurgi. 

Som patient hos oss kommer du huvudsakligen från intensivakuten och intensivvårdsavdelning. Den akutkirurgiska vården riktar in sig på åtgärder för dig som drabbats av akuta buktillstånd exempelvis; tarmvred, bukabscesser eller blindtarmsinflammation.

Traumainriktning innebär vård för dig som blivit utsatta för högenergivåld, exempelvis bil-, båt-, tåg- eller fallolyckor. Vårdbehovet varierar beroende på skadepanorama.

Vi som arbetar här är ett team av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och sjukgymnast. Vi har även vid behov tillgång till kurator, arbetsterapeut, stomisjuksköterska, dietist och farmaceut.

Inför besöket

Besöksrestriktioner råder fortsatt även efter 29 september på sjukhuset. Kontakta vårdenheten för mer information.

Om besök får ske är munskydd ett krav.

Läs mer om restriktionerna på Frågor och svar: covid-19 på Karolinska

Under besöket

Vi har ett patientkök på avdelningen där olika kosttyper serveras, frukost, lunch och middag. Mellanmål serveras mellan huvudmålen. I dagrummet finns en micro att värma patientmat i.

På avdelningen arbetar alla i personalen efter basala hygienrutiner, vilket innebär minimera spridning av mikroorganismer. Exempel på detta är att i arbete nära patienten används alltid plastförkläde samt handsprit användes mellan varje patientkontakt.
Som patient eller anhörig rekommenderas att alltid tvätta händerna med tvål och sedan använda handsprit efter besök i hygienutrymmen.

Gratis Wi-Fi finns på hela Karolinska. Mobiltelefon är tillåtet.

Efter besöket

Patienter i behov av eftervår remitteras till eftervårdsenheter som Karolinska universitetssjukhuset har samarbetsavtal med.

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig

Lämna synpunkter och klagomål på vården digitalt via våra mottagningar på 1177. Lämna synpunkter och klagomål(öppnas i nytt fönster)(öppnas i nytt fönster)(öppnas i nytt fönster)(öppnas i nytt fönster)

Lämna synpunkter och klagomål på vården via brev, använd blanketten Enskilt klagomål och skicka till berörd person på nedanstående adress.

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare anonymt

Om du önskar framföra synpunkter på vården anonymt så kan du göra det via 1177 e-tjänster. Lämna synpunkter och klagomål anonymt hos din vårdgivare.(öppnas i nytt fönster)(öppnas i nytt fönster)(öppnas i nytt fönster)(öppnas i nytt fönster)

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare som ombud eller om du inte kan lämna digitalt.

Om du önskar lämna synpunkter eller klagomål på vården som ombud krävs en fullmakt. Anmälan kan därför ej skickas via 1177. Anmälan och fullmakt hittar du här. Anmälan tillsammans med fullmakt skickas med vanlig post till adressen nedan.

Lämna synpunkter och klagomål på vården via brev, använd blanketten Enskilt klagomål och skicka till berörd person på nedanstående adress.

Verksamhetschef

Katarina Meijers 
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
F9:78
171 76 Stockholm