Läpp Käk Gomspalt Mottagning, LKG-Teamet Stockholm

Vi finns nu i Alltid öppet där ni hittar våra digitala tjänster

Ring oss

08-123 745 56

Telefontider idag

Inga telefontider idag

mer information

Fler telefontider:

  • Måndag - Torsdag 13:00 - 16:00
  • Måndag - Fredag 08:00 - 11:30

Besök oss

Gävlegatan 55, NA3:04, 17164, Solna

Se karta och reseplanerare Hitta hit

tider

Öppettider för bokade besök

  • Måndag - Torsdag 08:00 - 16:00
  • Fredag 08:00 - 12:00

Välkommen till LKG-Teamet Stockholm

LKG-teamet består av plastikkirurg, ortodontist (tandläkare specialiserad inom tandreglering), logoped med särskild inriktning på barn och ungdomar med LKG samt en kontaktsjuksköterska. I teamet finns även en psykolog som finns till för både föräldrar och barn. Psykologen får man träffa enskilt vid behov.

Behandling av barn med LKG följer ett särskilt vårdprogram som är likartat över hela landet. Barnen följs från födsel upp till vuxen ålder. Vi träffar barnen vid särskilda registreringsåldrar, som är gemensamma för hela landet.

Nybesök vid några veckors ålder, därefter ses vi i team - sammanhang när barnen är 5-10-16-19 år.

Spalternas orsak och uppkomst

Redan i femte till sjunde graviditetsveckan sker sammansmältningen av de cellsamlingar som ska bilda överläppens och käkens mitt och sidodelar.

En utebliven sammansmältning av mitt-och sidodelen medför en spalt, som vanligen innefattar läpp och tandlist.

Under åttonde till tionde fosterveckan bildas gommen. Detta genom en förening av de båda gommutskotten. Om denna sammansmältning uteblir uppstår en gomspalt. Den kan vara total eller partiell. Det är alltså två separata avvikelser som kan uppstå. Orsaken till spalters uppkomst är fortfarande oklar men ärftlighet spelar en viss roll.

Spalttyper

  • Isolerad gomspalt, kan innefatta hela gommen eller bara  mjuka gommen.
  • Läppspalt kan vara enkel- eller dubbelsidig, total eller partiell.
  • Läpp-käkspalt kan vara som ovan enkel- eller dubbelsidig, total eller partiell.
  • Läpp-käk-gomspalt kan också vara enkel- eller dubbelsidiga i läpp och käke, dock ej i gommen.

Operation/ Behandlingar

Operationerna sker enligt ett vårdprogram.

Läppspalten

Läppspalten sluts vid 4 - 6 månaders ålder. Operationen kan föregås av behandling med tejp och näskrok om spalten är bred. Detta för att föra segmenten närmare varandra och för att få näsbrosket i ett bättre läge. Det görs för att underlätta för kirurgen vid operationen.

Gomspalten

Gomspalt, mjuka gommen sluts vid 6 månaders ålder och då får även de allra flesta barn rör i trumhinnan för att lufta mellanörat, detta för att få en fullgod hörsel. Har barnet även läppspalt sluts även den vid samma operation.

Hårda gommen

Hårda gommen opereras vid 2 års ålder, detta för att inte riskera att störa tillväxten av överkäke och mellanansikte. Tillväxtzonerna för detta område finns i hårda gommen.

Käkspalten

Käkspalten sluts genom en bentransplantation, benmärg tas då från höftbenskammen och läggs in i käkspalten. Detta sker då barnet ska byta till permanenta tänder vid 8 - 12 års ålder. Syftet med operationen är att man ska kunna tandreglera tänderna och då behöver tandrötterna ha ben i hela käken. Ibland behöver man ha tandreglering innan operation för att få ett så bra läge på tänderna som möjligt för att möjliggöra för kirurgen att få in ben.

Sekundär kirurgi

Sekundär kirurgi utförs vid behov till exempel, talförbättrande kirurgi, läpp- och  näskorrektioner.

Logopedi

Logoped följer barn med spalt där gommen är involverad.

Kontrollbesök sker vid åldrarna 10 och 18 månader samt 3, 5, 7, 10, 16 och 19 års ålder. Åtgärder sätts därefter in vid behov.

 

imageasy5d.png

Hörsel

Barn med gomspalt har ofta vätska i mellanörat på grund av att gommens muskler är fästade fel. Musklerna har betydelse för gommens förmåga att öppna örontrumpeten så att vätskan släpps ut i svalget.

Vid gomoperationen får därför de allra flesta barnen rör i öronen. Detta för att ge dem en fullgod hörsel och bästa förutsättningen för en god tal- och språkutveckling.

Ortodonti/ tandreglering

Specialisttandläkare kommer eventuellt in med behandling redan när barn med läpp- käkspalt är några veckor gammal. Då börjar man vid behov att tejpa läppen och sätta en näskrok i näsan. Detta för att få läppdelarna närmare varandra och näsbrosket att runda sig om det är nedfallet. Det underlättar senare kirurgens arbete vid operation.

Tandläkaren fortsätter sedan följa barnens tand- och bettutveckling från fem års ålder och vidare vid 10, 16 och 19år.

Tandläkaren följer utvecklingen av permanenta tänder och meddelar kirurg när det är dags för bentransplantation för de barn som har käkspalt.

Matning

Barnet har som alla barn sug- och sväljreflexer.

Amning

Barn med endast spalt i läppen och/eller käken kan normalt sett ammas. Man kan behöva prova sig fram med amningsställning och se om det är någon som fungerar bättre då det ibland vid breda spalter kan läcka in luft via spalten.

Matning med specialnappflaska

Barn med gomspalt kan inte ammas på grund av att barnet inte kan skapa det vacuum som krävs för att kunna tömma bröstet.  Man får naturligtvis lägga barnet till bröstet om mor och barn känner att det känns bra, men man kan inte förvänta sig att barnet ska kunna äta sig mätt. För att kunna ge bröstmjölk får ni om så önskas recept på bröstpump som ni ska få ha så länge ni vill. Recept fås från BB.

För att barnet ska få i sig mat från en nappflaska måste denna vara mjuk så att man kan trycka lätt på flaskan i den takt som barnet bestämmer. Barnet får lära er hur han/hon vill bli matad.

Det är viktigt att matningen sköts av er föräldrar då han/ hon inte kan lära så många olika personer hur de vill bli matade.

Matningsteknik

Den bästa ställningen för barnet vid matning är halvsittande med uppdragna ben, vilket stimulerar sugreflexen och underlättar regleringen av mjölkflödet till svalget.

Ibland kommer mat upp i näsan vid matning. Detta är ofarligt och har sin naturliga förklaring. Matningen tar i allmänhet längre tid i början innan man hittar de rätta rutinerna.

 

imageqy9fp.png

Bambin -Mam’s Clapa flaska och napp kan ej köpas  i handeln utan besälls på nätet på

MAM Clapa Bottle - Bambino Mam (bambino-mam.se)

 

imagex2g9u.png

Dr Brown Standard Läpp-käk- och gomspalt 120ml  eller 250 ml kan beställs från www.tandshopen.se

Kontaktuppgifter LKG-teamet

Sjuksköterska / koordinator 08 - 123 745 56

Katrin Stabel Svensson

Tandsköterskor 08-123 738 15

Johanna Liljedahl

Sara Baheri

Ortodontister, nås via tandsköterskor

Fatima Jabbari

Malin Vesterbacka

Ingrid Jönsson Ring

Logopeder nås via sjuksköterska

Emilie Hagberg

Åsa Okhiria

Plastikkirurger, nås via sjuksköterska

Petra Peterson

Thomas Engstrand

Björn Schönmeyr

Erik Neovius

Psykolog, nås via sjuksköterska

Kristina Jansson

För dig som vill läsa mer

Inför besöket

.

Under besöket

.

Efter besöket

.

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig

Nu kan du lämna Synpunkter och Klagomål på vården digitalt via vår mottagning på 1177 Vårdguiden Läpp Käk Gomspalt mottagning

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare anonymt

Om du önskar framföra synpunkter på vården anonymt så kan du göra det via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Lämna synpunkter och klagomål anonymt.

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare som ombud eller om du inte kan lämna digitalt.

Om du önskar lämna synpunkter eller klagomål på vården som ombud krävs en fullmakt. Anmälan kan därför ej skickas via 1177. Anmälan hittar du här Anmälan tillsammans med fullmakt skickas med vanlig post till adressen nedan.

Lämna synpunkter och klagomål på vården via brev, använd blanketten Enskilt klagomål och skicka till berörd person på nedanstående adress.

Skicka egenremiss till oss

Välkommen att skicka egenremiss till oss på mottagningen. Du kan göra det digitalt eller via post, såhär:

Alltid öppet

Leta upp mottagningen i appen Alltid Öppet. Fyll i information för egenremiss. Om du inte har appen, finns beskrivning om hur du hämtar ”Alltid öppet” här.

Post /blankett
Här finns anvisning för vilka uppgifter som bör finnas med i brev via post samt en blankett.

Mer information
Vi tar emot patienter utifrån vårt specialiserade uppdrag. Egenremiss bedöms på samma sätt som andra remisser som skickas till oss på Karolinska Universitetssjukhuset.

Läs mer om egenremiss och hur det fungerar på karolinska.se.

Egenremiss kallas ibland även egen vårdbegäran eller egenanmälan.