Intermediärvårdsavdelning (IMA) Solna

1177 Vårdguiden e-tjänster

Beställa journalkopia

Ring oss

08-123 754 25

Besök oss

Eugeniavägen 11, E8:69, 17164, Solna

Hitta hit

På IMA tar vi dygnet runt emot patienter direkt från Intensivakuten och andra avdelningar som är i behov av fortsatt avancerad vård. Våra vanligaste patienter är de med akut medicinska, infektiösa och kirurgiska sjukdomstillstånd. 

IMA är en intermediärvårdsavdelning och du som patient kan bli inskriven och utskriven dygnet runt. Vi tar emot patienter från Intensivakuten och andra avdelningar. Som patient vårdas du hos oss ett par dygn för utökad övervakning, extra kontroller eller speciell behandling som kräver avancerad sjukvård för att sedan flyttas till annan avdelning när behovet förändras.

Inför besöket

Be gärna dina närstående ta med dina värdesaker hem och behåll det du behöver under din sjukhusvistelse. Vid behov hjälper vi dig gärna.

Under besöket

Avdelningen tar emot akut sjuka patienter under hela dygnet. Under din vistelse kommer du dagligen att få träffa ett team som består av läkare, sjuksköterska och undersköterska. Samt vid behov fysioterapeuter, kurator, dietist, etc.

Våra besökstider är kl.15:00 - 19:00. Däremot så avgör situationen för stunden om ni kan komma in på salen. Under din vistelse kommer du dagligen att få träffa ett team som består av läkare, sjuksköterska och undersköterska. Samt vid behov fysioterapeuter, kurator, dietist, etc. Vid behov och i samråd med personal kan anhöriga stanna dygnet runt. Av säkerhets- och arbetsmiljöskäl ber vi er att vara max två personer inne hos patienten.

Du som anhörig kan alltid ringa till vår sjuksköterskeexpedition på 08-517 754 25.

Visa hänsyn till andra patienter genom att inte använda parfym eller starka dofter. Blommor går bra men även här gäller det att de inte ska dofta för mycket.

Du som patient får använda din mobiltelefon, men vi ser gärna att den är ljudlös.

Efter besöket

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor angående ditt besök.

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig

Lämna synpunkter och klagomål på vården digitalt via våra mottagningar på 1177. Lämna synpunkter och klagomål(öppnas i nytt fönster)(öppnas i nytt fönster)(öppnas i nytt fönster)

Lämna synpunkter och klagomål på vården via brev, använd blanketten Enskilt klagomål och skicka till berörd person på nedanstående adress.

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare anonymt

Om du önskar framföra synpunkter på vården anonymt så kan du göra det via 1177 e-tjänster. Lämna synpunkter och klagomål anonymt hos din vårdgivare.(öppnas i nytt fönster)(öppnas i nytt fönster)(öppnas i nytt fönster)

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare som ombud eller om du inte kan lämna digitalt.

Om du önskar lämna synpunkter eller klagomål på vården som ombud krävs en fullmakt. Anmälan kan därför ej skickas via 1177. Anmälan och fullmakt hittar du här. Anmälan tillsammans med fullmakt skickas med vanlig post till adressen nedan.

Lämna synpunkter och klagomål på vården via brev, använd blanketten Enskilt klagomål och skicka till berörd person på nedanstående adress.

Verksamhetschef

Katarina Meijers 
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
F9:78
171 76 Stockholm