Intensivakuten Solna

Ring oss

08-517 700 00

Besök oss

Anna Steckséns gata 33, C4:27, SOLNA

Större karta och reseplanerare Hitta hit

tider

Öppettider för bokade besök

 • Måndag - Söndag 00:00 - 24:00

Intensivakuten tar emot patienter som kommer med ambulans, helikopter eller är remitterad från en annan vårdgivare om medicinskt behov finns. Övriga patienter får söka sig till något av de andra sex akutsjukhusen eller tio närakuter i länet. Kontakta 1177 Vårdguiden för information om vilken mottagning som är närmast för dig med hänsyn till vårdbehov.


Till Intensivakuten kommer patienter som akut behöver Karolinskas högspecialiserade resurser.

Dessa patienter tar vi emot:

 • Trauma- och larmpatienter via ambulans eller helikopter
 • Patienter i behov av akut tryckkammarbehandling eller hjärt-lungmaskin.
 • Patienter som redan går under behandling på Karolinska, kommer också, efter kontakt med sjukhuset, att kunna komma till Intensivakuten om de blir akut dåliga.

Så här går ett besök till på Intensivakuten

Ditt tillstånd bedöms av en legitimerad sjuksköterska. Du registreras i systemet. Har du inte frikort eller accepterad remiss får du en faktura hemskickad. (OBS! Ingen betalning kan ske på plats)

Du träffar läkare, sjuksköterska och undersköterska för utredning/behandling. Fördjupad bedömning av ditt tillstånd och eventuella blodprover tas. Du får sedan åka hem eller läggs in på vårdavdelning. För att allvarligt sjuka och skadade patienter ska tas om hand så fort som möjligt krävs att vi delar in alla patienter i olika prioriteringar. Hur länge du får vänta beror på antalet patienter på Intensivakuten och deras sjukdomstillstånd och det kan skilja mycket mellan olika dagar och tider på dygnet. De som har livshotande skador och sjukdomstillstånd får hjälp omedelbart.

Avgift - kostnad för ditt besök

Ett besök hos oss kostar 400 kr (närakuterna/vårdcentralerna är ofta billigare). Det tillkommer en extra avgift på 200 kr om en röntgenundersökning behöver utföras.Om du inte har frikort får du en faktura hemskickad. Vi har inte möjlighet att ta emot betalning på plats.

 

 

Inför besöket

 

Om du har en accepterad remiss till Intensivakuten:

 • Ta med legitimation
 • Har du fått en pappersremiss så ska du ta med den
 • Telefonnummer till närmast anhörig
 • Vi kan endast ta emot en anhörig per patient, ifall du vill ha med dig någon under ditt besök

Om du har pågående vård på Karolinska och har blivit informerad av din läkare att söka dig till Intensivakuten vid akut sjukdom.

 • Ta med legitimation
 • Telefonnummer till närmast anhörig
 • Vi kan endast ta emot en anhörig per patient, ifall du vill ha med dig någon under ditt besök

Under besöket

Tänk på följande under ditt besök:

Minska risken för smittspridning
Tvätta händerna efter toalettbesök. Använd gärna den handsprit som finns utplacerad

Har du skadats i trafiken?
Till exempel bil- eller cykelolycka, ramlat på bussen eller snubblat på en trottoarkant. Fyll i en trafikskadejournal. Genom informationen som samlas kan värdefull information om olyckor förbättra trafiksäkerheten i Sverige.
Har du inte fått någon trafikskadejournal eller vill veta mer - fråga personalen.

Behöver du surfa?
Använd vår trådlösa nätverk. Det heter "KS Guest", inget lösenord behövs.

Om du behöver ladda din mobil finns en laddningsstation i väntrummet.

För allas trivsel

 • Endast en anhöriga för medfölja patient
 • Rökning är endast tillåten på anvisade platser utomhus
 • Alkoholförtäring är förbjudet
 • Filmning, fotografering och ljudupptagningn är förbjudet på hela sjukhuset
 • Talar vi respektfullt med varandra i normal samtalston.

OBS! All form av hot och våld polisanmäls

Sjukresa
Du får sjukresa om:

 • Din vårdgivares medicinska bedömning är att du inte kan resa hem med buss, tåg eller tunnelbana.
 • Du har ett giltigt färdtjänskort

Du får inte sjukresa:

 • Vid egen begäran.
 • För att du inte har pengar
 • För att du har lång resväg
 • För att du tycker det är krångligt med buss, tåg eller tunnelbana

Efter besöket

Blir du inbokad på ett återbesök kontrollera vad som står på din kallelse som du får med dig när du lämnar intensivakuten.

Har du fortsatta besvär ber vi dig att kontakta 1177 Vårdguiden på telefonnummer 1177 innan du besöker oss igen. De hjälper dig att bedöma ditt tillstånd och hänvisar dig till den mottagning som är bäst för dig med hänsyn till ditt vårdbehov.

Har du frågor angående ditt besök på intensivakuten ring till växeln på Karolinska Universitetssjukhuset Solna på 08- 517 700 00

Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.