Neurologisk Rehab vårdavdelning R18 Solna

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-517 720 18

Besök oss

Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Avd R18, SOLNA

Hitta hit

Neurorehab Avd R18 är Stockholms enda slutenvårdsavdelning för ryggmärgsskadade. Patienter med nya ryggmärgsskador är prioriterade för rehabilitering på avdelningen. Vi är en del av Neurologiska kliniken och vi finns på Karolinska Solna

För att kunna ge patienten så bra omvårdnad/rehabilitering som möjligt är vård- och paramedicinsk personaltäthet högre än på andra avdelningar. På avdelningen vårdas patienter med traumatiska ryggmärgsskador och med motoriska sjukdomar som ger symtom som vid ryggmärgsskada. Avdelningen ingår som ett led i  vårdkedjan för ryggmärgsskadade.

Rehabilitering

Rehabilitering innebär återanpassning. I medicinsk mening är rehabilitering ett samlingsbegrepp för alla åtgärder som sätts in för att hjälpa sjuka och skadade att återvinna bästa möjliga funktionsförmåga och förutsättningar. Den ledande principen i arbetet är helhetssynen på patienten och patientens medansvar, rehabiliteringen blir till viss del vad du själv gör den till.

Målsättningen med rehabiliteringen är att du med träning, anpassning och hjälpmedel ska bli så självständig och oberoende som möjligt.

Information ges så att du lär känna din kropp väl, så att du blir så självständig som möjligt för att motverka komplikationer i form av urinvägsinfektioner, tarmbesvär, trycksår, svullna ben och kontrakturer.

 

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

Patienter som kommer till avdelningen kommer till största delen på remiss från akutkliniker eller annan verksamhet inom SLL. I många fall kommer en läkare till remitterande avdelning och bedömer patienten.

Den största andelen av patienter kommer till oss via remiss från andra kliniker inom SLL, men vi tar även in patienter från andra regioner. Då behövs specialistvårdsremiss.

Under besöket

Avdelningen har enkel- och dubbelsalar. Vi jobbar i team kring patienten och för de som är på avdelningen p g a ryggmärgsskada kommer ett individuellt rehabiliteringsprogram att skapas och följas upp på Individuella möten (IVP) tillsammans med patient och anhöriga. Patienten kommer att få sjukgymnastik och arbetsterapi dagligen efter ett individuellt anpassat schema.

I teamet ingår: Sjuksköterska, undersköterska. läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator samt vid behov psykolog och dietist.

Efter besöket

För de personer som får en skada på ryggmärgen påbörjas rehabiliteringen hos oss på R18. Om det finns behov för vidare inneliggande rehabilitering har vårdkedjan för ryggmärgsskadade flera partners dit patienten kan komma efter vårdtiden.

Om Du eller dina närstående vill få ytterligare information om hur det är att få en neurologisk diagnos, vilken hjälp det finns att få, vart vänder man sig. Neurologiska Råd- och stödenheten har sammanställt ett material som kan vara till stor hjälp - "Patientens och närståendes resa genom sjukvården"