Neurokirurgisk inskrivningsmottagning

Ring oss

08-517 741 10

Telefontider idag

08:00 - 10:00

mer information

Fler telefontider:

 • Måndag - Torsdag 08:00 - 10:00

Besök oss

Karolinska Universitetssjukhuset Solna, R1:00, SOLNA

Hitta hit

tider

Tillfälligt ändrade tider

Kontakta operationskoordinator vid av-eller ombokningar till inskrivningsmottagningen eller operation på telefonnummer 08-517 74110 (knappval 3) telefontid kl 08.00-11.00.

Vid försening eller akuta förhinder samma dag kontakta inskrivningsmottagningen på telefonnummer 08-517 738 34 kl. 07.30-15.00

Neurokirurgiska klinikens inskrivningsmottagning är en specialistmottagning som ligger på plan 3 i Neurocentrum. Patienter som ska genomgå planerade ingrepp eller behandlingar skrivs in här. 

 • Vid inskrivningsbesöket kommer du träffa sjuksköterska och läkare för att förberedas inför ditt ingrepp. Beroende på vad  du ska göra kan du även behöva träffa arbetsterapeut eller fysioterapeut (sjukgymnast). Det kan även krävas att du genomgår en röntgenundersökning. Vid ditt inskrivningsbesök kommer du få information om vad som gäller för just dig. 
 • Kontakta operationskoordinator vid av-eller ombokningar till inskrivningsmottagningen eller operation. 
 • Vid försening eller akuta förhinder samma dag som ditt besök kontakta inskrivningsmottagningen.
 • Om du har behov av hjälp vid förflyttningar eller önskar tolk under besöket kontakta inskrivningsmottagningen.

Operationskoordintor nås på telefonnummer 08-517 74110 (knappval 3) telefontid kl. 08.00-11.00

Inskrivningsmottagningen nås på telefonnummer 08-517 738 34 telefontid kl. 07.30-15.00

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

I din kallelse finns det angivet vilken dag och tid som du ska skrivas in samt vilken dag ditt ingrepp är planerat till. Inskrivningsbesöket sker ungefär en vecka innan ditt planerade ingrepp.

Tillsammans med kallelsen får du också en hälsodeklaration och ett formulär inför inskrivningsbesöket. Det är viktigt att att du fyller i det medskickade materialet och tar med det till inskrivningsbesöket. Om du äter blodförtunnande läkemedel är det viktigt att du kontaktar operationskoordinator så fort du fått din kallelse. Skriv gärna ner dina frågor och ta med till inskrivningsbesöket. 

Tips på frågor att ställa vid inskrivningsbesöket

 • Finns det något jag bör veta eller tänka på före och efter ingreppet?
 • Vad kan jag själv göra för att ingreppet blir så bra som möjligt?
 • Finns det några risker med ingreppet?
 • Vilket resultat kan jag förvänta mig?
 • Hur ska jag göra med mina läkemedel i samband med operationen?
 • Hur länge kommer jag att vårdas på neurokirurgiska kliniken?
 • Hur lång tid tar det innan jag är återställd?

Under besöket

Vänligen gå först till kassan i Neurocentrum (plan 0) för anmälan och betalning. Besöket kostar 350 kr. Ibland kan det vara kö så kom gärna i god tid. Därefter tar du hissen till plan 3 och inskrivningsmottagningen där du kommer bli inskriven. Om du uteblir eller avbokar mindre än 24 timmar innan kommer du ändå att få betala besöksavgiften.

Ta med till inskrivningsbesöket

 • Aktuell läkemedelslista och eventuellt Warankort
 • Legitimation
 • Telefonnummer till närstående
 • Läkemedel som du kan behöva ta under dagen
 • Eventuellt något att läsa
 • Papper och penna så att du kan skriva ner frågor och svar

Efter besöket

Du får vid inskrivningsbesöket reda på vilken avdelning och tid som du ska komma för inläggning.