Vårdavdelning Postoperativ Huddinge

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Besök oss

Hälsovägen 13, B52-54, 14157, Huddinge

Hitta hit

Till Postoperativa vårdavdelningen kommer du när din operation är klar. Uppvakningssjukvård innebär vård med trygg övervakning för att tidigt upptäcka eller förhindra eventuella komplikationer till operationen eller narkosen.

Postoperativa vårdavdeningen är indelad i tre enheter; Preoperativa enheten dit patienten kommer innan operationen, Uppvakningsenheten (UVE) där patienten ligger kortare tid och Postoperativa enheten (Postop.) där patienten får stanna lite längre. Hur länge du stannar hos oss är beror på vilken sorts operation som du har genomgått samt ditt sjukdomstillstånd. Vistelsen hos oss kan variera mellan 1 till 24 timmar.

Vi tar hand om dig och behandlar din smärta efter operationen, eventuellt illamående eller andra obehag efter narkosen. Du är uppkopplad till övervakningsutrustning hela tiden och vi kontrollerar alla viktiga värden regelbundet. Vi ger dig de läkemedel som du behöver, t.ex. smärtstillande eller medel mot illamående. Om du varit sövd under operationen och haft en tub i halsen kan du känna en viss obehagskänsla eller kan vara lite hes, vilket är övergående.

Inför besöket

Närstående på Postoperativa vårdavdelningen

Hos oss finns det två uppvakningsenheter. Av sekretess- och utrymmesskäl erbjuder vi beroende på vilken av enheterna du hamnar på, möjlighet att ha en eller två närstående hos dig. För föräldrar till barn som skall opereras finns det ett väntrum på avdelningen. Övriga närstående hänvisar vi till övriga utrymmen på sjukhuset.

Under besöket

Smärta och illamående

Har du ont efter din operation får du smärtlindring, kanske i form av en epidural (ryggbedövning) eller läkemedel via blodet. Du kan även få smärtlindrande tabletter. Vi kommer att be dig skatta din smärta på en skala från 0-10 där 0 motsvarar smärtfrihet och 10 är värsta tänkbara smärta. Din skattning av upplevd smärta gör att vi bättre kan styra smärtbehandlingen så att du är så smärtfri som möjligt.

Idag är narkosläkemedlen bättre och illamående efter narkos är inte så vanligt som förr, men skulle du trots allt må illa efter nakos finns det läkemedel mot detta. Vet du med dig att du har lätt för att bli åksjuk eller har lätt för att må illa ska du säga till i förväg så får du läkemedel som förebygger illamåendet redan innan du sövs.

Läs mer om smärta efter operationen på vårdguiden 1177.se

Mobilisering

Efter genomgången stor kirurgi som kräver övernattning på Postop kommer du att träffa en sjukgymnast på morgonen för mobilisering.

Efter besöket

När du blivit tillräckligt pigg körs du tillbaka till din vårdavdelning. Du kommer att träffa kirurgen på vårdavdelningen som berättar om hur din operation har gått och din fortsatta behandling.

Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.