Vårdavdelning Thoraxoperation Solna

Besök oss

Eugeniavägen 23, Thorax- och kärloperation##E7:67, 17164, Solna

Hitta hit

I teamet runt patienten har narkosläkaren/anestesiologen och narkossjuksköterska/anestesisjuksköterskan till uppgift att söva och smärtstilla patienten samt noga övervaka vitala funktioner under operationen så att kirurgerna kan koncentrera sig på själva operationen.

Operationsavdelningen finns NKS i U-huset på plan 7

Avdelningen har 4 operationssalar där det utförs hjärt och- lungoperationer.

Inför besöket

En timme innan Du ska till operationsavdelningen, får Du en lugnande tablett. På operationsavdelningen tas Du emot av narkospersonalen.

Under besöket

På operationssalen träffar patienten operationsteamet som, förutom kirurgen består av, narkosläkare och –sjuksköterska, perfusionist, operationssjuksköterska och operationsundersköterska. Man ser till att göra de sista förberedelserna i form av att sätta på övervakningsutrustning – EKG, blodtrycksmätning, syremättnadsmätning – samt se till att det finns de venösa infarter som krävs för att kunna administrera läkemedel och dropp.

Efter besöket

När hjärtoperationen är över förs Du nedsövd till intensivvårdsavdelningen. Din kirurg ringer till de anhörig Du har uppgivit, och berättar hur operationen har gått

Om Du genomgår en lungoperation väcks du när operation är klar. Du kommer sedan få stanna på vår uppvakningsavdelning, tills vi ser att Du är vaken, mår bra och är smärtfri.

Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.