Våra avdelningar

Intensivvården på Karolinska bedriver högspecialiserad, högkvalitativ och innovativ vård i framkant. På denna sida kan kan du läsa mer om våra avdelningar och inriktningar.

Intensivvård Solna (CIVA och NIVA)

Intensivvården i Solna är en högteknologisk och multidisciplinär intensivvårdsavdelning som främst omhändertar patienter med traumatiska skador, sepsis och mjukdelsinfektioner. Intensivvården i Solna består av två vårdgolv, CIVA och NIVA, och vi är även ett av Sveriges få centra för skador i hjärnan och ryggmärg där vi vårdar patienter med akuta tillstånd i centrala nervsystem, neurotrauma och bakteriell meningit. Tryckkammarbehandling för intensivvårdspatienter tillhör också verksamheten.

Intensivvård Huddinge

Intensivvården i Huddinge är en högteknologisk och multidisciplinär intensivvårdsavdelning som främst omhändertar patienter med avancerade hematologiska, hepatologiska och cardiologiska tillstånd, komplicerade infektionstillstånd samt patienter som har genomgått övre gastrokirurgi. Här bedrivs även avancerad barnintensivvård efter levertransplantation.

Thoraxintensivvård (THIVA)

Thoraxintensivvården är en högteknologisk intensivvårdsavdelning som tillsammans med Thoraxoperation bildar en sammanhållen vårdkedja mellan operationsavdelningen och intensivvårdsavdelningen. Här vårdas patienter som genomgått hjärt- eller lungkirurgi, patienter som drabbats av hjärtstopp och hjärtsviktspatienter med mekaniska hjärtpumpar.

Barnintensivvård (BIVA)

Här vårdas spädbarn och barn upp till tonåren med svikt i vitala funktioner i behov av intensivvård eller postoperativ vård efter kirurgiska ingrepp. Vården bedrivs inom många olika specialiteter, till exempel barnkirurgi, pediatrik, neurokirurgi och trauma. BIVA har även ett riksuppdrag med diafragmabråck och urogenitala missbildningar.

Långtidsintensivvård (LIVA) för barn

LIVA är en ventilations- tillväxt- och utvecklingsstödjande avdelning. Här vårdas barn med långvarigt behov av andningsunderstöd, som till exempel CPAP, respirator och/-eller tracheostomi. Förutom vård bedrivs även utbildning av föräldrar och personliga assistenter för att barnet skall kunna komma hem, med eller utan andningsunderstöd. LIVA har även en mottagningsverksamhet dit tidigare vårdade patienter som vistas i hemmet kommer för ex. uppföljning eller byte av trachealkanyl.

Vill du veta mer eller bli en del av vårt team?