Vårdavdelning Intensivvård Solna

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-123 752 18

Besök oss

Eugeniavägen 3, E5:67, 17164, Solna

Se karta och reseplanerare Hitta hit

tider

Öppettider för bokade besök

  • Måndag - Söndag 00:00 - 24:00

Intensivvårdsavdelningen (IVA) i Solna arbetar med högspecialiserad intensivvårdvård. Avdelningen består av vårdgolven CIVA (beläget på E5:67) och NIVA (beläget på E4:67). Hit kommer patienter som har svåra sjukdomstillstånd, till exempel de som varit med om ett trauma, hjärtstopp, skallskador, svåra infektioner eller har genomgått ett omfattande kirurgiskt ingrepp.

Våra patienter övervakas och behandlas dygnet runt, årets alla dagar, av specialistutbildad personal. Vi arbetar i nära samspel med närstående, för att ge en så god vård som möjligt för patienten.

Kontakta oss

Ni är välkomna att kontakta oss när som helst på dygnet om ni har frågor rörande er närstående eller dennes situation. Om ni är många närstående som vill ha information ser vi gärna att ni utser en person som sköter kontakten med avdelningen. Detta för att frigöra mer tid till personalen för att vårda er närstående.

Inför besöket

Besök

Som närstående är ni välkomna dygnet runt och självklart är även barn välkomna. Intensivvårdsavdelningen har fria besökstider men för att få veta vilken tid under dagen med minst risk för väntetid kan du ring till avdelningen och prata med den sjuksköterska som är ansvarig för din närstående.

Vår ambition är att du ska ha möjlighet att träffa din närstående så mycket som du önskar. Tänk på att alltför långa besök kan vara tröttande både för dig och den som är sjuk. För att orka vara ett stöd för den som är sjuk är det viktigt att du som närstående tar hand om dig själv. Du behöver tid för återhämtning och den sjuka behöver tid för vila.

Om ni är många besökande som kommer samtidigt vill vi att ni begränsar er till två personer åt gången som besöker den närstående på rummet.

På avdelningen finns dygnet runt en Närståendemottagare. Denna person har som uppgift att vara ett stöd för närstående och kan vara behjälplig vid behov.

Möjligheten att träffa er närstående är störst under eftermiddagen och tidig kväll då många undersökningar utförs på förmiddagen. Vi rekommenderar er att kontakta ansvarig sjuksköterska per telefon om lämplig tidpunkt för besöket. Detta för att försäkra er om att besöket går att genomföra, då er närstående kan vara upptagen av undersökning eller behandling.

Dörren till avdelningen är låst och därför uppmanar vi er att ringa på klockan till höger om avdelningsentrén och invänta personal.

För att skydda er närstående råder foto- och filmförbud på avdelningen.

Övrigt

  • Blommor och krukväxter får inte medtas på grund av infektionsrisk.
  • Allergier är vanligt vi ber dig därför att inte ta med nötter samt att undvika att använda parfym vid besök.
  • Vi ber dig att inte ta med dina ytterkläder in på patientrummet. Lämna dem i något av anhörigrummens låsbara skåp eller på klädhängare inne på avdelningen.
  • Sjukhuset kan inte ta ansvar för tillhörigheter, även om de förvaras inlåsta. Tänk på att sjukhuset är öppet för alla och att det finns risk för stölder.

Under besöket

Patientrum

Då flera patienter vårdas i samma rum eller rum med en förbindelse emellan rummen ber vi dig respektera den andra patientens integritet och behov av avskildhet. Knacka alltid på dörren till patientsalen och invänta svar innan du går in.

I samband med vissa undersökningar och behandlingar, eller av hänsyn till de andra patienterna på salen, är det ibland inte lämpligt att du är inne på patientsalen. Du kommer då att visas till något av våra anhörigrum för att vänta på att få komma in igen.

Rum för närstående

Det finns två närståenderum på plan 4. För att komma in i rummet behöver du en kod som du får av personalen. Närståenderummen är tillgängliga för närstående till samtliga patienter på Intensivvård Solna.

Det finns också sittplatser för närstående vid hisshallarna på plan E4 respektive plan E5 samt huvudentrén. Övernattning i anhörigrummen kan endast ske efter överenskommelse med ansvarig personal.

Viloperiod

Vi försöker ha en viloperiod varje dag då det är tyst på salen och patienten får vara ostörd. Detta har visat sig vara mycket viktigt då det annars är mycket aktiviteter runt en intensivvårdspatient, vilket kan leda till stress. Även nattetid prioriterar vi sömn och vila för patienterna.

Ta med hemifrån

Tag gärna med fotografi på både din nära och familjen. Fotografierna kan vara ett stöd för din näras förankring i verkligheten och personalen kan få en bild på din nära i vardagen.Berätta gärna för personalen vad din nära tycker om, intressen, vardagslivet etc. Detta underlättar för personalen att individualisera vården till din nära.

Dagbok

Patienter som vårdats på IVA har ofta få minnesbilder från vårdtiden. Forskning har visat att en dagbok med text och foto som beskriver vårdtiden är ett stöd för patienten under återhämtningen för att bearbeta händelser under tiden på intensiven. Dagboken lämnas oftast över när patienten kommit till vårdavdelningen. Ni som närstående får gärna skriva i dagboken.

Mobiltelefoner/fotografering/wifi

  • Det går bra att använda mobiltelefon utanför vårdrummet, men för att undvika att telefonen stör ska den vara i tyst läge helst flygplansläge, inne på avdelningen.
  • Telefonsamtal sker med hänsyn till omgivningen.
  • På Karolinska Universitetssjukhuset råder ett generellt förbud mot att filma, fotografera och spela in ljud i sjukhusets lokaler.
  • Gästwifi SLL-Guest finns att tillgå, inget lösenord behövs.

Efter besöket

När du vårdats för allvarlig sjukdom eller skada tar det tid innan du återhämtat dig helt. Under sidan "Att komma hem" finner du mer information och stöd efter utskrivning från intensivvården.

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.