Vårdavdelning Intensivvård Huddinge

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-123 820 00

Besök oss

Hälsovägen 13, B46, 14157, Huddinge

Se karta och reseplanerare Hitta hit

tider

Öppettider för bokade besök

 • Måndag - Söndag 00:00 - 24:00

På intensivvårdsavdelningen i Huddinge vårdas patienter som behöver avancerad diagnostik, behandling och övervakning med anledning av mycket svåra eller livshotande sjukdomstillstånd. Det kan röra sig om leversvikt, svåra infektioner, eller intensivvårdbehov efter ett omfattande kirurgiskt ingrepp som till exempel transplantationskirurgi. 

Våra patienter vårdas av specialistutbildad personal i en högteknologisk miljö, där övervakning och behandling sker dygnet runt, årets alla dagar. Vi arbetar i nära samspel med närstående, för att ge en så god vård som möjligt för patienten.

Mer om Intensivvård på Karolinska

Inför besöket

Besök

Som närstående är ni välkomna dygnet runt och självklart är även barn välkomna. Intensivvårdsavdelningen har fria besökstider men för att få veta vilken tid under dagen med minst risk för väntetid kan du ringa till avdelningen och prata med den sjuksköterska som är ansvarig för din närstående.

Vår ambition är att du ska ha möjlighet att träffa din närstående så mycket som du önskar. Tänk på att alltför långa besök kan vara tröttande både för dig och den som är sjuk. För att orka vara ett stöd för den som är sjuk är det viktigt att du som närstående tar hand om dig själv. Du behöver tid för återhämtning och den sjuka behöver tid för vila.

Om ni är många besökande som kommer samtidigt vill vi att ni begränsar er till två personer åt gången som besöker den närstående på rummet.

Möjligheten att träffa er närstående är störst under eftermiddagen och tidig kväll då många undersökningar utförs på förmiddagen. Vi rekommenderar er att kontakta ansvarig sjuksköterska per telefon om lämplig tidpunkt för besöket. Detta för att försäkra er om att besöket går att genomföra, då er närstående kan vara upptagen av undersökning eller behandling.

Dörren till avdelningen är låst och därför uppmanar vi er att ringa på klockan till höger om avdelningsentrén och invänta personal.

För att skydda er närstående råder foto- och filmförbud på avdelningen.

Övrigt

 • Allergier är vanligt vi ber dig därför att inte ta med nötter samt att undvika att använda parfym vid besök. Blommor och krukväxter får heller inte medtas med anledning av infektionsrisk.

 • Vi ber dig att inte ta med dina ytterkläder in på patientrummet. Hängkrokar och låneskåp finns vid ingången på avdelningen.

 • Sjukhuset kan inte ta ansvar för tillhörigheter, även om de förvaras inlåsta. Tänk på att sjukhuset är öppet för alla och att det finns risk för stölder.

Under besöket

Patientrum

Då flera patienter vårdas i samma rum eller rum med en förbindelse emellan rummen ber vi dig respektera den andra patientens integritet och behov av avskildhet.

I samband med vissa undersökningar och behandlingar, eller av hänsyn till de andra patienterna på salen, är det ibland inte lämpligt att du är inne på patientsalen. Du kommer då att visas till IVAs väntrum eller närståenderum för att vänta på att få komma in igen.

Rum för närstående

Det finns ett närståenderum utanför avdelningen. Rummet är tillgängligt för närstående till samtliga patienter på IVA och för att komma in i rummet behöver du bli insläppt av personal med access. Övernattning i närståenderummet kan ordnas efter överenskommelse med ansvarig personal. Det finns också ett väntrum med sittplatser invid ingången på avdelningen.

Viloperiod

Vi försöker ha en viloperiod varje dag då det är tyst på salen och patienten får vara ostörd. Detta har visat sig vara mycket viktigt då det annars är mycket aktiviteter runt en intensivvårdspatient, vilket kan leda till stress. Även nattetid prioriterar vi sömn och vila för patienterna.

Ta med hemifrån

Tag gärna med fotografi på både din nära och familjen. Fotografierna kan vara ett stöd för din näras förankring i verkligheten och personalen kan få en bild på din nära i vardagen.Berätta gärna för personalen vad din nära tycker om, intressen, vardagslivet etc. Detta underlättar för personalen att individualisera vården till din nära.

Dagbok

Patienter som vårdats på IVA har ofta få minnesbilder från vårdtiden. Forskning har visat att en dagbok med text och foto som beskriver vårdtiden är ett stöd för patienten under återhämtningen för att bearbeta händelser under tiden på IVA. Dagboken lämnas oftast över när patienten kommit till vårdavdelningen. Ni som närstående får gärna skriva i dagboken.

Övrigt

 • Det går bra att använda mobiltelefon utanför patientsalen, men för att undvika att telefonen stör ska den hållas i tyst läge eller, föredragsvis, flygplansläge. Telefonsamtal sker med hänsyn till omgivningen.

 • På Karolinska Universitetssjukhuset råder ett generellt förbud mot att filma, fotografera och spela in ljud i sjukhusets lokaler.

 • För att ansluta till WiFi - öppna listan över tillgängliga nätverk och anslut mot SLL-guest. Om login-sidan ej öppnas automatiskt öppna din browser på enheten för att få upp ett login-fönster. Acceptera villkoren och anslut så har du aktiverat kontot för 8 timmar (när tiden har gått ut blir du utloggad och behöver ansluta dig igen).

Efter besöket

När du vårdats för allvarlig sjukdom eller skada tar det tid innan du återhämtat dig helt. Under sidan "Att komma hem" finner du mer information och stöd efter utskrivning från intensivvården.

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.

Sekretess

När du som patient får vård vid Karolinska Universitetssjukhuset behöver vi hantera personuppgifter om dig (läs mer). Vi värnar om varje patients integritet och har ett stort ansvar att se till att dina personuppgifter hanteras på rätt sätt, både för att säkerställa en god och säker vård och samtidigt skydda din integritet. De vanligast förekommande situationer då Karolinska Universitetssjukhuset behandlar personuppgifter med stöd i lag är:

 • Journalföring
 • Forskning
 • Regionala och nationella kvalitetsregister*
 • Kvalitetssäkring och verksamhetsuppföljning
 • Statistik

*Regionala och nationella kvalitetsregister
I Svenska Intensivvårdsregistret registrerar vi uppgifter om våra patienter och deras behandling. Huvudsyftet med Svenska Intensivvårdsregistret är att använda data för att konkret förbättra vården för patienterna. 

Det är frivilligt att vara med och det påverkar inte den vård du får. Uppgifterna används för att jämföra vården mellan olika vårdenheter och vårdgivare runt om i landet. Uppgifterna om dig i kvalitetsregister skyddas mot att obehöriga får tillgång till dem. Bara den som har behov av uppgifterna för att utföra sitt arbete får ha tillgång till dem. Vill du veta mer om dina rättigheter? Läs mer.

Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig

Nu kan du lämna synpunkter och klagomål på vården digitalt via 1177 Vårdguiden.

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare anonymt

Om du önskar framföra synpunkter på vården anonymt så kan du göra det via e-tjänsterna på 1177.se

Lämna synpunkter och klagomål anonymt(öppnas i nytt fönster)

Lämna synpunkter och klagomål hos din som ombud eller om du inte kan lämna digitalt.

Om du önskar lämna synpunkter eller klagomål på vården som ombud krävs en fullmakt. Anmälan kan därför ej skickas via 1177. Anmälan hittar du här.

Anmälan tillsammans med fullmakt skickas med vanlig post till adressen nedan:

ME Intensivvård och Thoraxoperation
Verksamhetschef Håkon Haugaa
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm