Thoraxoperation anestesiavdelning Solna

Besök oss

Eugeniavägen 23, Thorax- och kärloperation##E7:67, 17164, Solna

Hitta hit

I teamet runt patienten har narkosläkaren/anestesiologen och narkossjuksköterska/anestesisjuksköterskan till uppgift att söva och smärtstilla patienten samt noga övervaka vitala funktioner under operationen så att kirurgerna kan koncentrera sig på själva operationen.

De vitala funktioner som minutiöst kontrolleras är hjärtfunktion, lungfunktion, njurfunktion samt blödningsbenägenhet. Till detta krävs en stor mängd sofistikerad utrustning och en inte obetydlig mängd erfarenhet. Detta tillhandahålls för patienter som ska genomgå hjärt- och lungoperation.

Inför besöket

Redan innan operationsdagen får du som patient träffa narkosläkaren/anestesiologen som inventerar din sjukdomshistoria samt går igenom bedövnings- och sövningsprocedurerna i syfte att individuellt anpassa förberedelserna till dig som patient och det planerade ingreppet. Läkaren ordinerar även vilka mediciner som du behöver inta på operationsdagens morgon.

Under besöket

På operationssalen får du som patient träffa operationsteamet bestående av kirurg, narkosläkare, narkossjuksköterska, operationssjuksköterska, operationundersköterska samt perfusionist.

Teamet ser till att göra de sista förberedelserna inför operationen. Du blir försedd med övervakningsutrustning (EKG, blodtrycksmätning och syremättnadsmätning) och man säkerställer att du har de venösa infarter som krävs för att kunna administrera läkemedel och dropp.

Man söver genom att ge smärtstillande och sömnmedel i injektioner i vener då patienten sover tar man över andning. Under operationens gång administreras sömnmedel och smärtstillande genom dropp och narkosgas. Man kan härefter komplettera patientövervakningen med ultraljud av hjärtat via matstrupen samt invasiva former av hjärtövervakning. Man sätter även en urinkateter.

Under operationen har anestesipersonalen ett nära samarbete med kirurgen.

Efter besöket

Efter att operationsområdet sytts ihop och förband har satts på plats är det dags för förflyttning till thoraxintensivvårdsavdelningen för den initiala postoperativa övervakningen.

Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.