HBOT - Hyperbar oxygenterapi

HBOT - HyperBar Oxygenterapi betyder att patienten andas 100 % syrgas under förhöjt tryck i en tryckkammare. Genom att andas syrgas under förhöjt tryck löser sig en ökad mängd syrgas i blodet som når ut till den skadade, infekterade och inflammerade vävnaden. - Om du redan är patient hos oss och har frågor ring oss gärna på telefon 08-123 946 80/81 under följande tider mån - fre: 07:30 - 16:00.

Vad är HBOT bra för?

En del sår har svårare att läka än andra vilket till exempel kan bero på att sårområdet är för dåligt syresatt. Skadad och infekterad vävnad med försämrad cirkulation har syrebrist och detta kan ge långvariga besvär med värk och svullnad.
Den hyperbara oxygenbehandlingen hjälper vita blodkroppar att bekämpa bakterier, ger en ökad och snabbare nybildning av blodkärl samt förbättrar effekten av vissa sorter av antibiotika.
Diabetiker med svårläkta fotsår som trots antibiotika och god sårvård inte läker, har stora möjligheter att bli hjälpt av HBO behandling. Läs mer i patientbroschyren om "Svårläkta sår". Även patienter som genomgått strålbehandling mot cancer och fått besvär i form av täta trängningar och lättblödande slemhinna i urinblåsa (strålcystit) och/eller ändtarm (proktit), eller har strålskadat käkben med käkbensblotta (osteoradionekros) kan bli hjälpta av HBOT. Läs mer i patientbroschyren om "Strålskadat skelett eller vävnad".

Hur går en behandling till?

Vi har två varianter av tryckkammare, en stor intensivvårdskammare (multiplace) och två stycken enmanskammare (monoplace).

I den stora tryckkammaren, som främst används till intensivvårdspatienter, är sjukvårdspersonal med inne i tryckkammaren för att kunna vårda och utföra medicinska åtgärder under HBO-behandlingen. Antingen ligger patienten i respirator eller så andas hon/han i en mask.
I enmanskammaren fylls hela kammaren med syrgas och patienten kan då ligga och andas utan mask. Kammaren är av akrylglas och utrustad med TV och DVD på utsidan, så att du kan titta på en film, lyssna på radio och ljudbok under behandlingen. Behandlingen pågår i cirka en timme och 40 minuter. En behanlingsserie omfattar totalt 20 - 40 behandlingar, fem dagar i veckan.

Hur kan jag få HBO behandling?

Vår behandling räknas som specialistvård och är alltid en del av en samlad behandling. Du behöver en remiss för att komma till oss. En sådan skriver din behandlande läkare. Det går även bra att skriva en egenremiss. Den bedöms av våra läkare som i sin tur kontaktar din behandlande läkare för diskussion.

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan För patienter hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Tänk på att inte ta på dig hårspray, feta krämer, salvor eller cerat. Vi har höga säkerhetskrav eftersom det ingår 100 % syrgas i behandlingen. Du får byta om till avdelningens bomullskläder och det är bra om du är omklädd ca 10 minuter innan din behandling börjar.

Under undersökning eller behandling

En behandling tar ca 100 minuter. Om du behöver ha med dig en anhörig, så finns det möjlighet för denna att sitta bredvid kammaren med skyddsrock.

Efter undersökning eller behandling

Tänk på att syrgasen sitter kvar i hår och skägg ca två timmar efter behandling. Undvik därför till exempel rökning. Har Du frågor ring oss gärna på telefon 08-123 946 80/81 under följande tider mån - fre: 07:30 - 16:00.

Tillbaka till patientens sida för avdelning E15.