Mottagning Smärtvård Solna

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-123 799 99

Besök oss

Karolinska vägen 37A, QD13, 17164, Solna

Se karta och reseplanerare Hitta hit

tider

Öppettider för bokade besök

  • Måndag - Torsdag 07:30 - 16:00
  • Fredag 07:30 - 13:00

Diagnoser:

Specialinriktning tumör- och traumarelaterad smärta samt neuropatisk smärta

Sektionen Högspecialiserad smärtvård är inriktad på behandling av cancer- och traumarelaterad smärta och neuropatisk smärta.

Patienter med tumörrelaterad smärta eller smärta som uppstått som följd av given cancerbehandling (t.ex. kirurgi, cellgifter och strålning) erbjuds bedömning och behandling vid sektionen.

Patienter med neurologiska sjukdomar eller skador som orsakar smärta erbjuds också bedömning och behandling vid sektionen. Indikation för neuromodulerande behandling såsom ryggmärgstimulering bedöms i nära samarbete med neurokirurger.

Digitala besök via appen Alltid Öppet kan erbjudas alla patienter i Sverige. Fysiska besök erbjuds på Karolinska vägen 37 A i Solna.

 

Smärtanalys

Vid första besöket på Smärtmottagningen kartlägger och analyserar vi din smärta. Beroende på vilken typ av smärta du har kommer du att erbjudas olika behandlingsalternativ. Vi utgår utifrån ett helhetsperspektiv och anpassar behandlingarna utifrån din aktuella livssituation.

Behandling

Behandlingar med läkemedel och transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) övervägs ofta i första hand. Högspecialiserad smärtlindring i form av intratekal smärtbehandling och ryggmärgsstimulering är alternativ som övervägs när indikation föreligger. Vi arbetar också med intravenösa och subkutana smärtpumpsbehandlingar.

Uppföljning

Den behandling som utprovas av oss följs regelmässigt upp härifrån, varefter behandlingsansvaret återförs till din ordinarie läkare.
Observera att sjukskrivning ej utfärdas från vår verksamhet.

Inför besöket

Det är ofta fördelaktigt när din läkare skriver en remiss till oss för konsultation. Före besöket hos oss ombedes du att besvara frågeformulär som vi översänder.

Om du kommer från ett län utanför Stockholm behöver vi en specialistvårdsremiss.

Vänligen gå först till kassan i entrén, Karolinska vägen 37 A, där du anmäler dig och betalar eller visar frikort. Ta med dig legitimation. Gå därefter till Hiss QD, som tar dig till väntrummet på plan 3.

Under besöket

Du kommer att få träffa läkare, vid behov specialistsjuksköterska, psykolog alternativt/och fysioterapeut.

Vi gör en noggrann genomgång av din aktuella sjukhistoria, kroppsliga funktioner och livssituation.

Efter besöket

Har Du några frågor efter ditt besök är du alltid välkommen att ringa till mottagningen under vår telefontid eller lämna meddelande via vår telefonsvarare, så blir du uppringd senast efterföljande vardag.

Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.