Medicinsk psykologi Solna

1177 Vårdguiden e-tjänster

Av-/omboka tid

Kontakta mig

Har min remiss kommit fram?

fler e-tjänster

Ring oss

08-517 779 69

Besök oss

Karolinska vägen 37 A, Solna, QA11, STOCKHOLM

Hitta hit

Du som har drabbats av sjukdom eller skada erbjuds behandling och/eller utredning. Psykologisk behandling hos oss innebär att du får träffa en leg psykolog med speciell kunskap om sambanden mellan din sjukdom/skada och olika typer av psykologiska reaktioner såsom t ex oro och nedstämdhet.

Remiss

För att komma till oss behöver du en remiss. Prata med din läkare.

Psykologisk behandling

Du som fått en kallelse till oss för psykologisk behandling kommer att träffa en psykolog som är specialiserad på att förstå psykologiska reaktioner vid kroppslig sjukdom och funktionshinder.

Du och din psykolog bestämmer tillsammans behandlingsmetod utifrån ditt enskilda behov.

Om du har psykologiska reaktioner som inte har med sjukdom eller skada att göra så hänvisar vi dig att kontakta din vårdcentral eller den psykiatriska öppenvården. Adresser och telefonnummer finns på 1177 Vårdguiden

Neuropsykologisk utredning

En neuropsykologisk utredning kan bli aktuell då misstanke finns om att din sjukdom/skada påverkar t ex ditt minne, språk eller personlighet. Resultatet kan ge information om vilka funktioner som inte blivit påverkade och vilka funktioner som kan förbättras med rehabiliteringsåtgärder såsom t ex minnesträning.

Med den neuropsykologiska utredningen som grund kan psykologen också dra slutsatser om hur mycket och på vilket sätt skadan har påverkat ditt liv, göra en bedömning av invaliditetsgrad i försäkringsärenden och ge råd inför din fortsatta rehabilitering.

ADHD-utredningar görs inom psykiatrisk öppenvård via neuropsykiatriska diagnosteam. Se 1177 Vårdguiden.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

  • Om du behöver sjukresa till besöket ska du i god tid kontakta mottagningen på det telefonnummer som står på din kallelse.
  • Ta med legitimation till besöket.
  • Anmäl dig alltid i kassan. Endast i undantagsfall skickar vi faktura, t.ex. om du åker färdtjänst/egen bil och har svårt att ta dig till kassan. Detta gäller även barn och ungdomar under 18 år och patienter med frikort. Sjukhusens kassor är kontantlösa, du kan betala med kort eller få faktura. 
  • Sitt ner i väntrummet när du kommer till mottagningen så kommer din behandlare och hämtar dig.
  • Tänk på att inte använda parfym eftersom många är allergiska.

Under besöket

Besök till psykolog och läkare tar mellan 30 min och 90 min.

Om du ska genomgå en neuropsykologisk utredning får du räkna med 1-1,5 tim vid varje besök. Om du har anhöriga med dig och besöket drar ut på tiden så finns det en cafeteria vid entrén.

Efter besöket

Om du har frågor efter ditt besök kan du kontakta oss via 1177 Vårdguiden e-tjänster. Du kan också ringa till mottagningen.