Mottagning Medicinsk psykologi Solna

Ring oss

08-123 779 69

Telefontider idag

08:00 - 14:00

mer information

Fler telefontider:

  • Måndag - Torsdag 08:00 - 14:00
  • Fredag 08:00 - 13:00

Besök oss

Karolinska vägen 37A, QA23, 17164, Solna

Hitta hit

tider

Öppettider för bokade besök

  • Måndag - Fredag 08:00 - 16:30

Du som har drabbats av sjukdom eller skada erbjuds behandling och/eller utredning. Psykologisk behandling hos oss innebär att du får träffa en psykolog med speciell kunskap om sambanden mellan din sjukdom/skada och olika typer av psykologiska reaktioner såsom t ex oro och nedstämdhet.

Remiss

På sektion Beteendemedicin vid Medicinsk Psykologi tar vi emot remisser/egenremisser för personer med behov av specialiserad vård. Du är välkommen att inkomma med remiss/egenremiss om nedanstående gäller för dig: 
 
- Du har en somatisk sjukdom/skada som aktivt behandlas eller följs i närtid vid Karolinska Universitetssjukhuset. 
 
- Dina svårigheter är tydligt kopplade till dina somatiska symtomen eller behandling. 
 
- Du är i behov av en avgränsad psykologisk behandling. 
 
Vi kommer inte att kunna erbjuda dig behandling om du upplever en akut krisreaktion; inte är medicinskt färdigutredd; eller söker för psykiatrisk problematik som bör behandlas på specialistvårdsnivå (till exempel psykotiska symtom, suicidalitet och svår depression).  
 
Du kan be din läkare att skicka en remiss till oss. Vill du skicka en egenremiss se beskrivningen nedan. 

Skicka egenremiss till oss

Välkommen att skicka egenremiss till oss på mottagningen. Du kan göra det digitalt eller via post, såhär:

1177

Logga in på "mina sidor" 1177.se. Leta upp mottagningens namn och fyll i information för egenremiss. Följ länk till mina sidor 1177.se

Post /blankett

Här finns anvisning för vilka uppgifter som bör finnas med i brev via post samt en blankett.

Mer information

Vi tar emot patienter utifrån vårt specialiserade uppdrag. Egenremiss bedöms på samma sätt som andra remisser som skickas till oss på Karolinska Universitetssjukhuset.

Egenremiss kallas ibland även egen vårdbegäran eller egenanmälan.

Psykologisk behandling

Du som fått en kallelse till oss för psykologisk behandling kommer att träffa en psykolog som är specialiserad på att förstå psykologiska reaktioner vid kroppslig sjukdom och funktionshinder.

Du och din psykolog bestämmer tillsammans behandlingsmetod utifrån ditt enskilda behov.

Om du har psykologiska reaktioner som inte har med sjukdom eller skada att göra så hänvisar vi dig att kontakta din vårdcentral eller den psykiatriska öppenvården. Adresser och telefonnummer finns på 1177 Vårdguiden. 

Neuropsykologisk utredning

En neuropsykologisk utredning kan bli aktuell då misstanke finns om att din sjukdom/skada påverkar t ex ditt minne, språk eller personlighet. Resultatet kan ge information om vilka funktioner som inte blivit påverkade och vilka funktioner som kan förbättras med rehabiliteringsåtgärder såsom t ex minnesträning.

Med den neuropsykologiska utredningen som grund kan psykologen också dra slutsatser om hur mycket och på vilket sätt skadan har påverkat ditt liv, göra en bedömning av invaliditetsgrad i försäkringsärenden och ge råd inför din fortsatta rehabilitering.

ADHD-utredningar görs inom psykiatrisk öppenvård via neuropsykiatriska diagnosteam. Se 1177 Vårdguiden.

Inför besöket

  • Om du behöver sjukresa till besöket ska du i god tid kontakta mottagningen på det telefonnummer som står på kallelsen.
  • Ta med legitimation till besöket.
  • Anmäl dig alltid i kassan. Endast i undantagsfall skickar vi faktura, t.ex. om du åker färdtjänst/egen bil och har svårt att ta dig till kassan. Detta gäller även barn och ungdomar under 18 år och patienter med frikort. Sjukhusens kassor är kontantlösa, du kan betala med kort eller få faktura. 
  • Sitt ner i väntrummet när du kommer till mottagningen så kommer din behandlare och hämtar dig.
  • Tänk på att inte använda parfym eftersom många är allergiska.

Under besöket

Besök till psykolog och läkare tar mellan 30 min och 90 min.

Om du ska genomgå en neuropsykologisk utredning får du räkna med 1-1,5 tim vid varje besök. Om du har anhöriga med dig och besöket drar ut på tiden så finns det en cafeteria vid entrén.

Efter besöket

Om du har frågor efter ditt besök kan du kontakta oss via 1177 Vårdguiden e-tjänster. Du kan också ringa till mottagningen.

Efter ditt besök - synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig

Nu kan du lämna synpunkter och klagomål på vården digitalt via 1177 

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare anonymt

Om du önskar framföra synpunkter på vården anonymt så kan du göra det via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Lämna synpunkter och klagomål anonymt hos din vårdgivare.

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare som ombud eller om du inte kan lämna digitalt.

Om du önskar lämna synpunkter eller klagomål på vården som ombud krävs en fullmakt. Anmälan kan därför ej skickas via 1177. Anmälan hittar du här.

Anmälan tillsammans med fullmakt skickas med vanlig post till adressen nedan:

Linda Holmström, verksamhetschef
Karolinska Universitetssjukhuset
ME Medicinsk psykologi
171 76 Stockholm

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.