Medicinsk psykologi digital mottagning

1177 Vårdguiden e-tjänster

Av-/omboka tid

Kontakta mig

Lämna synpunkter och klagomål

fler e-tjänster

Ring oss

08-123 779 69

Telefontider idag

08:00 - 13:00

mer information

Fler telefontider:

 • Måndag - Torsdag 08:00 - 14:00
 • Fredag 08:00 - 13:00

Besök oss

Karolinska vägen 37A, QA23, 17164, Solna

Hitta hit

tider

Öppettider för bokade besök

 • Måndag - Fredag 08:00 - 16:30

Du som har drabbats av sjukdom eller skada som påverkar ditt psykologiska mående, funktion eller livskvalitet erbjuds digital psykologisk behandling. Digital psykologisk behandling hos oss innebär att du får, efter bedömning, genomgå ett evidensbaserat diagnosspecifikt digitalt behandlingsprogram.

Under hela behandlingsperioden följs du av en behandlare med specialistkunskap om sambanden mellan din sjukdom eller skada och olika typer av psykologiska reaktioner. Behandlarens roll är att guida och stötta dig genom behandlingen.

För närvarande kan vi erbjuda behandling till: 

 • Barn (från 13 år) med långvarig svårbehandlad smärta 
 • Föräldrastöd för föräldrar till barn med långvarig svårbehandlad smärta (0–18 år)
 • Vuxna med långvarig svårbehandlad smärta 
 • Vuxna med posttraumatisk stress (PTSD) eller risk att utveckla PTSD efter fysiskt trauma som omhändertagits vid Traumacentrum Karolinska  

Du kan be din läkare att skicka en remiss till oss. Vill du skicka en egenremiss se beskrivningen nedan.  

Inför besöket

Du som fått en kallelse till oss för digital psykologisk behandling kommer att träffa en behandlare vars uppgift är att förstå psykologiska reaktioner vid kroppslig sjukdom och funktionshinder. Nybesöket kan komma att ske via video. Vid första besöket bedöms bland annat om de behandlingar vi erbjuder i vår digitala mottagning är rätt för dig och om det digitala behandlingsformatet är lämpligt.  

 • Om du behöver sjukresa till besöket ska du i god tid kontakta mottagningen på det telefonnummer som står på kallelsen.
 • Ta med legitimation till besöket.
 • Anmäl dig alltid i kassan. Endast i undantagsfall skickar vi faktura, t.ex. om du åker färdtjänst/egen bil och har svårt att ta dig till kassan. Detta gäller även barn och ungdomar under 18 år och patienter med frikort. Sjukhusens kassor är kontantlösa, du kan betala med kort eller få faktura. 
 • Sitt ner i väntrummet när du kommer till mottagningen så kommer din behandlare och hämtar dig.
 • Tänk på att inte använda parfym eftersom många är allergiska.
   

Under besöket

Besök till psykolog och läkare tar mellan 30 min och 90 min.

Efter besöket

Om du har frågor efter ditt besök kan du kontakta oss via 1177 Vårdguiden e-tjänster. Du kan också ringa till mottagningen.

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.

Skicka egenremiss till oss

Välkommen att skicka egenremiss till oss på mottagningen. Du kan göra det digitalt eller via post, såhär:

1177

Logga in på "mina sidor" 1177.se. Välj där Mottagning Medicinsk psykologi Solna, den digitala mottagningen ligger organisatoriskt under den,och fyll i information för egenremiss. Följ länk till mina sidor 1177.se

Post /blankett

Här finns anvisning för vilka uppgifter som bör finnas med i brev via post samt en blankett.

Mer information

Vi tar emot patienter utifrån vårt specialiserade uppdrag. Egenremiss bedöms på samma sätt som andra remisser som skickas till oss på Karolinska Universitetssjukhuset.

Egenremiss kallas ibland även egen vårdbegäran eller egenanmälan.