Datortomografi (DT/CT)

Datortomografi kan användas för att undersöka de flesta av kroppens organ. Datortomografen är en röntgenapparat som sänder små röntgenstrålar från olika vinklar genom kroppen.

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan För patienter hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Inför en datortomografi får du äta och dricka som vanligt, det är snarast önskvärt att man dricker extra mycket.

Om du är diabetiker och använder något av följande läkemedel: Glucophage, Avandamet eller Metformin måste du kontakta din ordinarie läkare före röntgenundersökningen eftersom röntgenkontrastmedel inte får ges till patienter som använder dessa läkemedel. Vid övrig medicinering ska du ta dina mediciner som vanligt.

Under undersökning eller behandling

Vid vissa datortomografiundersökningar av buken kan man få en liter kontrastblandning eller vatten att dricka någon halvtimme eller timme före undersökningen.

Under datortomografin får du ligga på rygg på ett undersökningsbord. Det är viktigt att du ligger alldeles stilla. Medan bildtagningen sker förflyttas undersökningsbordet genom ett stort hål (ingen tunnel) i röntgenapparaten.

Vartefter bildtagningen sker förflyttas britsen successivt där du ligger så att hela organområdet passerar. Eventuellt sprutas kontrast i ett blodkärl och ytterligare bilder tas. Undersökningen tar cirka 30 minuter.

Efter undersökning eller behandling

Tänk på att dricka efter undersökningen. Kontrastmedlet utsöndras via njurarna och försvinner ur kroppen på cirka 24 timmar. För att underlätta detta bör du dricka 1 liter vatten extra under första dygnet efter undersökningen. OBS! Detta gäller ej om du lider av hjärtsvikt, njursvikt eller annat tillstånd som lett till att du ordinerats att begränsa ditt intag av vätska.

Om du har diabetes och tar medicin som innehåller metformin(Glucophage/Metformin/Avandamet)

I samband med röntgenundersökningen har du gjort uppehåll i din medicinering (tabletter) mot diabetes. Du skall börja ta tabletterna igen tidigast två dygn efter undersökningen, men först skall njurfunktionen kontrolleras genom ett blodprov (t.ex. kreatinin). Tala med din läkare om detta om du inte redan fått en remiss för ett sådant blodprov.