Benmineral-/DEXA-mätning, Radiologi Solna

Benmineralmätning och DEXA-mätning är båda uttryck för en mätning av benvävnadens mineraltäthet. Ju högre mineraltäthet, desto starkare ben.

Hitta till oss

Vi finns på Karolinska vägen 37A. Internadress, plan 04 Q6:04

Var vänlig och anmäl dig i kassan vid huvudentrèn.

Tidbokning telefonnummer: 08 517 748 82

 

Mätning av din bentäthet kan vara av värde av följande orsaker

  • Förutsäga vilken risk du har att bryta ett ben i framtiden.
  • Upptäcka benskörhet innan du bryter något.
  • Undersöka om du har osteoporos om du redan har haft en fraktur.
  • I kombination med röntgen av ryggen skilja mellan benskörhet i ryggraden och andra ryggbesvär.
  • Bestämma hastigheten av din förändring av bentätheten om mätningen görs med minst 1 års mellanrum.

Benen i skelettet är uppbyggda av kalkkristaller som växer på bindvävstrådar. Enkelt uttryckt avgör mängden kalkkristaller hur "stadigt" benet är medan bindväven avgör hur "segt" benet är. Om man ramlar så är det kombinationen av "stadigheten" och "segheten" som avgör om benet går av eller inte.

Även om en undersökning visar att du har benskörhet och därmed ökad risk för benbrott, behöver det inte betyda att du senare kommer att få ett benbrott.

Stråldos vid benmineralmätning

Strålmängden som patienten utsätts för vid en benmineralundersökning är mycket liten. En mätning motsvarar den mängd strålning från berggrunden och rymden som man normalt utsätts för under en enstaka dag.

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan För patienter hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Remiss och kallelse

För att bli undersökt hos oss krävs en remiss från din läkare.

Läs noga igenom din kallelse som mer i detalj talar om hur du ska förbereda dig inför just din undersökning. Här får du annan allmän viktig information.

Kontakta oss om du är gravid. Lämna smycken och piercing hemma.

Sjukresekort

Om du har rätt till sjukresa ska den mottagning, avdelning eller läkare som skickat din remiss till oss, ladda ditt sjukresekort för tur- och returresa.

Avboka och boka om din tid

Om du behöver avboka eller boka om din tid så gör gärna det så snart som möjligt men senast 24 timmar före besöket.
Du ringer 08-517 748 82.

Om du inte avbokar tid och inte kommer, måste du betala för besöket. Frikortet gäller inte. Du behöver även en ny remiss från din läkare för att få ny tid.

Parkering

Om du kör bil, kom gärna i god tid till ditt besök för det kan vara svårt att hitta parkeringsplatser.

Betalning och anmälan

Ta med dig legitimation och kallelsen och anmäl dig i receptionen. Undersökningen kostar 200 kronor. Frikort gäller. Det kostar inget för barn och ungdomar under 18 år.

Under undersökning eller behandling

Förberedelser för benmineralmätning

Vi behöver uppgift om längd och vikt.

Röntgenkontrast eller om du har varit på en undersökning på nuklearmdicin så kan det störa mätningen. Kontakta oss i så fall för mer information.

Så här går undersökningen till

Du får ligga på undersökningsbordet medan en metallarm rör sig över dig och bordet.

Undersökningen tar mellan 5 och 15 minuter för varje kroppsdel som ska mätas och är inte alls besvärligt. Sedan analyseras mätningen och datorn räknar fram ett mätvärde som jämförs med ett normalmaterial.

Efter undersökning eller behandling

Svartet på undersökningen skickas till den läkare som remitterade dig. Det är också den läkaren som ska informera dig om vad undersökningen gav för resultat.