Periferangio-/Kärl-undersökning, Radiologi Solna

Periferangio-/kärlundersökning är en röntgenundersökning av blodkärlen för att ta reda på om det finns förändringar eller sjukdomar, till exempel blockeringar eller förträngningar.

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan För patienter hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Remiss och kallelse

För att bli undersökt hos oss krävs en remiss från din läkare. Om din remiss behöver skickas till annat ställe på grund av lång väntetid, så får du och din läkare ett brev med information om var vi skickat din remiss.

Läs noga igenom din kallelse som mer i detalj talar om hur du ska förbereda dig inför just din undersökning. Här får du annan allmän viktig information.

  • Kontakta oss du är gravid
  • Lämna smycken och piercing hemma

Sjukresekort

Om du har rätt till sjukresa ska den mottagning eller avdelning som skickat din remiss till oss, ladda ditt sjukresekort för tur- och returresa.

Avboka och boka om din tid

Om du behöver avboka eller boka om din tid så gör gärna det så snart som möjligt men senast 24 timmar före besöket.
Du ringer det telefonnummer som finns på din kallelse.

Om du inte avbokar tid och inte kommer, måste du betala för besöket. Frikortet gäller inte. Du behöver även en ny remiss från din läkare för att få ny tid.

Parkering

Om du kör bil, kom gärna i god tid till ditt besök för det kan vara svårt att hitta parkeringsplatser.

Betalning och anmälan

Undersökningen kostar 200 kronor. Frikort gäller. Det kostar inget för barn och ungdomar under 18 år.
Ta med dig legitimation och kallelsen och anmäl dig i receptionen.

Akuta patienter röntgas först, så det kan därför bli väntetider.

Under undersökning eller behandling

Förberedelser

  • Kontakta oss om du är gravid
  • Lämna smycken och piercing hemma
  • Ät ingen fast föda fyra timmar innan undersökningen
  • Du kan dricka vatten, saft eller te fram till två timmar innan undersökningen
  • Du kan ta dina mediciner som vanligt
  • Lämna bilen hemma. Det är inte bra att köra bil efter undersökningen

Har du diabetes?

Kontakta din läkare om du har diabetsmedicin innehållande ämnet metformin - är du osäker så läs innehållsförteckningen till din medicin.

Om du har diabetes kan du behöva extra vätska i samband med undersökningen eller avstå från medicinen en kort stund efter undersökningen.

Innan undersökningen

Kontrollerar vi din puls och blodtryck. Om det behövs, rakar vi ljumsken eller där vi ska undersöka kärlet samt sätter en venkanyl i armen.

Undersökningen

Vi följer ditt EKG, din puls och tar blodtryck medan du ligger ner. Det är viktigt att du ligger still vid undersökningen så att bilderna blir så bra som möjligt.

Med en tunn nål punkteras ett blodkärl, vanligen i ljumsken, men ibland används istället ett kärl i armen. En väldigt tunn plastslang förs in i området som ska undersökas och röntgenbilder tas.

Efter undersökning eller behandling

Du behöver vara kvar några timmar

Efter undersökningen ligger du kvar på röntgenavdelningen eller på en vårdavdelning 4-6 timmar. Det är viktigt att du då ligger alldeles still på rygg.

Sedan får du gå upp och röra på dig som vanligt och det är viktigt att du kissar innan du går hem från sjukhuset.

Sticksåret i ljumsken läker snabbt men ett mindre blåmärke kan du få i ljumsken efter undersökningen.

Kontakta Akutmottagningen om du får en blödning i huden eller en pulserande förhårdnad i ljumsken. Fråga gärna personalen om detta innan du går hem.

Svar

När du är undersökt ska bilderna granskas och ett svar skrivas av röntgenläkaren. Din läkare som skrev din remiss, meddelar dig svaret på undersökningen.