Intermediärvårdsavdelning (IMA) Solna

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Besök oss

Karolinska Universitetssjukhuset Solna, F4:00, SOLNA

Hitta hit

På IMA tar vi dygnet runt emot patienter direkt från akutmottagningen och andra avdelningar som är i behov av fortsatt avancerad vård. Våra vanligaste patienter är de med akut medicinska, infektiösa och kirurgiska sjukdomstillstånd. 

IMA är en intermediärvårdsavdelning och du som patient kan bli inskriven och utskriven dygnet runt. Som patient vårdas du hos oss ett par dygn för utökad övervakning, extra kontroller eller speciell behandling som kräver avancerad sjukvård för att sedan flyttas till annan avdelning när behovet förändras.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

Be gärna dina närstående ta med dina värdesaker hem och behåll det du behöver under din sjukhusvistelse.

Under besöket

Avdelningen tar emot akut sjuka patienter under hela dygnet.

Vi arbetar flödesorienterat, vilket betyder att du kommer att få träffa din ansvariga läkare dagligen och uppföljning sker kontinuerligt då behov av ny bedömning finns.

Våra besökstider är kl.15:00 - 19:00. Däremot så avgör situationen för stunden om ni kan komma in på salen och ibland kan ni bli ombedda att gå ut med hänsyn till andra patienter. 
Av säkerhets- och arbetsmiljöskäl ber vi er att vara max två personer inne hos patienten.

Du som anhörig kan alltid ringa till vår sjuksköterskeexpedition på 08-517 754 25.

Visa hänsyn till andra patienter genom att inte använda parfym eller starka dofter. Blommor går bra men även här gäller det att de inte ska dofta för mycket.

Du som patient får använda din mobiltelefon, men vi ser gärna att den är ljudlös.

Efter besöket

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor angående ditt besök.