Extraktion av DNA

Klinisk genetik

Alternativa sökord:
  • Bankning av DNA
  • DNA- isolering
Indikationer / kompletterande analyser:

Alla frågeställningar där DNA-baserad diagnostik efterfrågas.

Prov kan förvaras på Klinisk genetik i väntan på senare analys om kunden så önskar.

Metod:

DNA extraheras och sparas

Remiss:
För elektronisk beställning i Take Care "Biobankning av DNA" för respektive provmaterial.
Pappersremiss finns för utskrift under "Beställa analyser – våra remiss- och svarsalternativ".
Provtagning:

Laboratoriet tar emot alla typer av kärnförande celler för DNA-isolering.
te.x
Venöst blod:
Rör med tillsats av EDTA
Saliv: Provtagningsmateriel med tillvägagångssätt finns att beställa från Klinisk genetik, tel 517 70844.
Buccalceller, skrap från kindens insida.
Amnion, CVB, mm.
Vid frågor ring, tel 51773921

Förvaring / transport:
Provet förvaras i rumstemperatur i väntan på transport.
Går att skicka med vanlig post.
Ackreditering:

Ja