Prover som skickas med post

Här hittar du viktig information om prover som skickas per post.

När prover ska skickas med post är det viktigt att förvissa sig om att transporttiden inte blir för lång. Skicka inte prov på fredagar eller dag före helgdag. Se till att ni använder en postlåda som töms samma dag.  För hållbarhet, se respektive provtagningsanvisning.

Provförsändelse ska alltid ha märkning UN3373 och Biologiskt material kategori B. 

Hantering, transport, hållbarhet

Blodprovsrör med gul, ljusgrön, röd och rosa-grå propp måste centrifugeras. De ska hällas av innan transport. Häll av serum/plasma till ett avhällningsrör utan tillsats. Märk röret med "Serum"/ "Plasma" och identitet/streckkod. För mer information se respektive provtagningsanvisning hur rören ska hanteras, se länk.

Tidsåtgång och miljöpåverkan (väder och temperatur) vid befordran per post påverkar hållbarheten. Därför är det viktigt att ni anger provtagningstid på remissen.


Packning av frysta prover som ska skickas med post

Frysta prover måste skickas i kolsyreis.

Fyll en frigolitlåda till hälften med kolsyreis. Lägg proverna i en påse och lägg påsen på kolsyreisen. Fyll upp lådan med kolsyreis, lägg ett absorberande material överst och tejpa igen locket. Lägg frigolitlådan i en kartong. Lägg remisserna till proverna i en plastficka eller en plastpåse mellan frigoliten och kartongen. Lägg en lapp med avsändarens kontaktuppgifter bland remisserna så att vi lättare kan ta kontakt med er om något inte skulle stämma i lådan. Tejpa ihop kartongen och märk den tydligt med mottagaradress och rätt etiketter enligt "Packa provet rätt", Folkhälsomyndighetens dokument om packning av prov. 

Instruktion "Packa provet rätt"

Förfrankerade provpåsar

För mindre antal prover tillhandahåller Karolinska Universitetslaboratoriet förfrankerade, vadderade provpåsar för postbefordran. Prov som skickas med provpåse måste placeras i transporthylsa.

Beställ provpåsar från Karolinska Universitetslaboratoriets Webbutik.