Urin, mikrobiologisk diagnostik

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: GBS-antigen i urin
Indikationer / kompletterande analyser:
Anvisningen är en översikt av analyser som kan beställas på urin. Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.

Bakterier
Mittstråleurin:
Använd Sterilt provrör, 4-9 mL urin
Beställ: Bakterieodling
Beställ: Bakterieodling gravida

Använd Sterilt provrör, 2-9 mL urin
Beställ: GBS-Ag, grupp B streptokocker, tas på barn yngre än 6 månader.
Beställ: Legion/Pneumok-Ag
Analys: Legionella pn serogr 1-Ag, Pneumokock-Ag utförs alltid tillsammans. 

KAD-urin:
Använd Sterilt provrör, 4-9 mL urin
Beställ: Bakterieodling KAD
Beställ: ESBL-Carba
Beställ: Karbapenemresistent Acinetobacter
Beställ: MRSA-DNA   

Första portionen urin:
Använd Klamydiaset urin
Beställ: Klamydia-DNA
Beställ: Klamydia-Gc-DNA
Analys: Klamydia-DNA och Gonokock-DNA utförs alltid tillsammans.

Använd Sterilt provrör, 4-9 mL urin 
Beställ: Mycoplasma genitalium-DNA
Beställ: Ureaplasma parvum/urealyticum-DNA

Morgonurin 100 mL:
Använd: Plastflaska ren
Beställ: Mykobakterieodling
Beställ: Mykobakterie-DNA

Parasiter
Använd Ren plastflaska/dunk  
Beställ: Schistosoma, maskägg

Svamp
Använd Sterilt provrör, 4-9 mL urin
Beställ: Svampodling

Virus
Använd Sterilt provrör, 4-9 mL urin
Beställ: BK-virus- DNA kvant
Beställ: CMV-DNA kvant
Beställ: Parotitvirus-RNA
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Specifika remissuppgifter anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.
Provtagning:
Bilder:
Sterilt provrör med rätt urinmängd, Klamydiaset urinPlastflaska ren, Provpinne
Länk till Patientanvisningar 

Första portionen urin
Urinen ska ha hållits i blåsan minst 2 tim före provtagning. Första portionen urin samlas i en plastburk, ca 2 cm.
Klamydia/Gonokocker:
1. Använd Klamydiaset urin. Håll röret upprätt och knacka försiktigt röret på en plan yta för att ta bort droppar i skruvlocket.
2. Sug upp urinen med pipetten och fyll transportröret tills urinmängden är mellan de svarta strecken.
3. Sätt på locket och vänd röret 3-4 gånger så att urinprovet och reagens blandas väl.
Urinprov kan kombineras med cervix- eller vaginalsekret.

Mycoplasma/Ureaplasma:
1. Fyll ett Sterilt provrör till hälften med urin.
Urinprov kan kombineras med cervix- eller vaginalsekret som tas med separat Provpinne.

Cervixsekret i urin
Urinprovet kombineras med cervixprov.
1. Ta första portionen urin.
2. Ta cervixprovet med en separat Provpinne. 
3. Snurra pinnen kraftigt i röret med urin, 10-15 sekunder. Pressa ut vätskan från pinnen genom att pressa den mot rörets insida.
4. Kasta pinnen. Sätt på locket och vänd röret 3-4 gånger så att provet och reagens blandas väl.

Vaginalsekret i urin
Urinprovet kombineras med självtaget vaginalprov som tas i anslutning till urinprovtagningen.
1. Ta första portionen urin.
2. För in en separat Provpinne i slidan några cm och snurra pinnen några varv längs slidväggen.
3. Snurra pinnen kraftigt i röret med urin, 10-15 sekunder, pressa ut vätskan mot rörets insida.
4. Kasta pinnen.

KAD (Kateter)
Lokala föreskrifter kan förekomma för vissa patientkategorier.
Vid provtagning från KAD är det viktigt att urinprovtagningen sker på ett aseptiskt sätt för att inte förorena urinen.

1. I första hand, använd urinkateter med inbyggd provtagningsport på urinuppsamlingspåsen.
- Ta provet enligt tillverkarens bruksanvisning.
- För över urinen till ett sterilt provrör, fyll halva röret.
     
2. I andra hand kan provet tas direkt från katetern med steril kanyl och spruta, beroende på katetermaterial. Se tillverkarens bruksanvisning.
- Stäng av slangen till urinuppsamlingspåsen en 1/2-1 timme före provtagningen.
- Desinfektera katetern med 70% etanol eller klorhexidinsprit nedanför förgreningsstället.
- Låt spriten lufttorka.
- Använd kanyl och spruta. Punktera nedanför förgreningsstället på katetern. OBS! undvik kuffkanalen.
- Dra ut urin i sprutan och för över till ett sterilt provrör, fyll halva röret.

3. I tredje hand, om ovanstående alternativ inte är möjliga. Ta urinprovet genom att ta bort urinuppsamlingspåsen från katetern.
- Stäng av kateterslangen nedanför förgreningsstället och strax ovanför kopplingen till urinuppsamlingspåsen 1/2 - 1 timme.
- Desinfektera kopplingen ordentligt, helst med 70% etanol eller klorhexidinsprit.
- Låt spriten lufttorka.
- Ta bort urinuppsamlingspåsen.
- Släpp klämman, låt urinen rinna ner direkt i ett sterilt provrör, fyll halva röret.
- Sätt på en ny oanvänd urinuppsamlingspåse, den gamla påsen får aldrig återanvändas.

Se även Vårdhandboken, Urinodling Vårdhandboken

Mittstråleurin
Morgonurin är det bästa provet. Om möjligt ska urinen hållits i blåsan minst 4 timmar före provtagning. Samla mittstråleurin, ta prov från andra portionen i en fabriksren bägare.
1.Börja kissa i toaletten.
2. För sedan in bägaren i urinstrålen samla cirka 5 mL.
3. Ta bort bägaren och kissa färdigt.
4. Häll över urinen från bägaren till ett sterilt provrör, fyll röret till hälften.

Morgonurin 100 mL för Mykobakterier/TB
Tre prov från olika dagar rekommenderas. Morgonurin är det bästa provet. Häll över urinen i Steril flaska, 100 mL urin önskas.

Små barn
Tvätta patientens underliv noggrant med vatten och trycktorka. Håll en mugg redo för att fånga upp urinen. Föräldern kan sitta med barnet naket i sitt knä med plastat papper eller blåvit blöja som skydd eller följa det nakna barnet i rummet för att fånga ett urinprov. Ge rikligt med dryck.

Sängliggande patient
Tvätta patientens underliv med vatten och torka. Samla urinen i bägare eller desinfekterad rondskål.

Urinsamling Schistosoma maskägg
Urin samlas, i en ren plastflaska utan tillsats, under 4 tim dagtid. Tidpunkten 10.00-14.00 är viktig eftersom utsöndringen av ägg är som störst då. Det är viktigt man får med de sista urindropparna, vid varje urinering, eftersom dessa innehåller mest ägg.
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.   
Klamydiaset kan förvaras i rumstemperatur.

Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.

Använd alltid transporthylsa vid frågeställningen Mykobakterier.
Svarsrutiner:
Svarstid anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.

Svarstid där separat anvisning saknas:
- GBS-Ag: Svar lämnas inom 3-4 timmar under laboratoriets öppettider. Öppettider
Övriga tider : Svar inom 1 dygn.
 
- Svampodling: Positivt svar lämnas så snart växt framkommit, negativa svar efter ca 1 vecka.
Direktmikroskopi: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.