Trikomonas

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Misstänkt infektion med Trikomonas
Beställ: Trikomonasodling -uretra, -vagina

Tilläggsinformation

Trikomonas är en protozo som kan ge upphov till genitala infektioner med flytning, klåda, sveda eller miktionssvårigheter som symtom.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Trikomonasodling
- uretrasekret, baktset, tunn. Provtagning uretrasekret
- vaginalsekret, baktset. Provtagning vaginalsekret
Förvaring / transport:
Förvara provet i rumstemperatur. 
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.

Ömtålig parasit. Provet bör komma till laboratoriet inom 24 timmar. Undvik provtagning helg och eftermiddag före helg.
Svarsrutiner:
Trikomonasodling: Svar lämnas inom 8 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.