Rubellavirus

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Röda hund
Indikationer / kompletterande analyser:
Akut sjukdom
Exantem
Beställ: Rubella-Ak -S
Analys: Rubella IgG- och Rubella IgM utförs alltid tillsammans.
Rubellavirus ingår även i ToRCH

Bedömning av antikroppsstatus/immunitet
Beställ: Rubellavirus IgG -S

Fertilitetsscreening 
Infektionsscreening gravida
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Rubella-Ak
- blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Rubellavirus IgG
- blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
Rubella-Ak och Rubellavirus IgG: Svar lämnas inom 1-3 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.