Mikrosporidier

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Utredning av diarré eller misstänkt infektion i andra organ som lungor, urinvägar, ögon
Framför allt hos individer med nedsatt immunförsvar.
Beställ: Mikrosporidier -feces
Beställ: Parasiter mikroskopi -övrigt. Ange frågeställnng Mikrosporidier på Kliniska uppgifter och BAL, urin eller ögon på Lokalisation.

Tilläggsinformation

Diagnostik utförs med mikroskopi, fluorescensteknik.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi 
Ange provlokalisation
Provtagning:
Mikrosporidier
- feces, fecesrör, 2-3 skedar feces  Provtagning

Parasiter mikroskopi, övrigt
- bronkoalveolärt lavage (BAL), sterilt provrör, 5 - 6 mL
- konjunktivalsekret, baktset tunn
- kornealskrap, baktset tunn
- urin, sterilt provrör, 5 - 6 mL
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
Mikrosporidier: Svar inom 1-3 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.