Mikrosporidier

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Utredning av diarré eller misstänkt infektion i andra organ som lungor, urinvägar, ögon
Framför allt hos individer med nedsatt immunförsvar.
Beställ: Mikrosporidier -F
Beställ: Parasiter mikroskopi -Övr. Ange frågeställning Mikrosporidier på Kliniska uppgifter och BAL, urin eller ögon på Lokalisation.

Tilläggsinformation

Diagnostik utförs med mikroskopi, fluorescensteknik.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi 
Ange provlokalisation
Provtagning:
Mikrosporidier
- feces, Fecesrör, 2-3 skedar feces  Provtagning

Parasiter mikroskopi, övrigt
- bronkoalveolärt lavage (BAL), Sterilt provrör, 5 - 6 mL
- konjunktivalsekret, Baktset tunn (TRANSWAB orange)
- kornealskrap, Baktset tunn (TRANSWAB orange)
- urin, Sterilt provrör, 5 - 6 mL
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
Mikrosporidier: Svar inom 1-3 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.