Epstein-Barr virus

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • EBV
  • Mononukleos
  • Körtelfeber
Indikationer / kompletterande analyser:
Akut sjukdom
Primärinfektion:       
Beställ: EBV EBNA-Ak
EBNA-Ak är en IgG antikropp. Laboratoriet kompletterar vid behov med ytterligare analyser.

Infektion hos immunsupprimerade:
Provtagningsmaterial beroende på frågeställning och patientkategori.
Beställ: EBV-DNA, kvant -BAL, -Csv, -S
Beställ: EBV-DNA -Vävnad

Bedömning av antikroppsstatus
Beställ: EBV EBNA-Ak
EBNA-Ak är en IgG antikropp.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
EBV EBNA-Ak
- blodprov i serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp

EBV-DNA kvant
- blodprov i serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
- bronkoalveolärt lavage (BAL), Sterilt provrör. Provtagning BAL
- cerebrospinalvätska (Csv), Sterilt provrör. Provtagning Csv

EBV-DNA
-vävnad minst 2 mm i Sterilt provrör med 0,5 mL-1 mL fysiologisk koksaltlösning
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
EBV EBNA-Ak : Svar lämnas inom 1-3 vardagar.
EBV-DNA och EBV-DNA kvant: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.