Cryptococcus neoformans

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Kryptokocker
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om kryptokockmeningit
Beställ: Svampodling -Csv
Beställ: Cryptococcus-Ag -Csv

Misstanke om disseminerad infektion

Svampodling och Cryptococcus antigen rekommenderas.
Vid svampodling ingår direktmikroskopi, utförs dock inte på pinnprov.

Beställ: Svampodling -BAL, -Sput, -U
Beställ: Svampodling -Sekr. Ange prostatasekret på Lokalisation.
Beställ: Svampodling -Vävnad. Ange hudlesioner (papler) på Lokalisation.

Beställ: Cryptococcus-Ag -S
Beställ: Blododling, svamp -B

Tilläggsinformation

Vanligast hos HIV-positiva patienter men förekommer även hos andra immunsupprimerade patienter samt ibland även hos immunkompetenta individer. Cryptococcus kan också drabba andra organ, till exempel lungor och njurar.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Svampodling
- bronkoalveolärt lavage (BAL), Sterilt provrör Provtagning BAL 
- cerebrospinalvätska (Csv), Sterilt provrör Provtagning Csv
- prostatasekret, Sterilt provrör
- sputum, Sputumburk
- urin, Sterilt provrör, 5 mL
- vävnad Provtagning 

Cryptococcus-Ag
- blod, Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp
- cerebrospinalvätska (Csv), Sterilt provrör
 
Blododling, svamp
- blod i Mycosis IC/F blodflaska, 8-10 mL blod/flaska, vid specifik frågeställning om svamp Provtagning Blododling
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
Svampodling: Positivt odlingssvar lämnas så fort växt framträder, odling pågår 2 veckor.
Direktmikroskopi: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
Cryptococcus-Ag: Svar lämnas inom 1 dygn.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.