Adenovirus

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:

Akut sjukdom

Luftvägsinfektion:
Luftvägsprov Luftvägsvirus utvidgad

Tonsillit:
Svalg Adenovirus-DNA

Gastroenterit:
Feces Gastroenterit GE virus utvidgad

Infektion hos immunsupprimerade:
Blod och urin, Adenovirus-DNA kvant

Infektion i öga:
Kornea, konjunktivalsekret, glaskropp
Adenovirus-DNA

Särskilda frågeställningar:
Vävnad Adenovirus-DNA. Beställ på Adenovirus-DNA övrigt, ange vävnad på lokalisation alternativt annan undersökning.

Tilläggsinformation

Det finns cirka 40 olika serotyper av adenovirus som vid infektion ger en varierande klinisk bild. Asymptomatisk sjukdom är vanlig. Vid klinisk sjukdom är luftvägsinfektion, konjunktivit samt gastroenterit vanligast. Adenovirus kan även orsaka svår generaliserad sjukdom hos immunsupprimerade.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:

Luftvägsinfektion
Luftvägsprov ingår i diagnostik av Luftvägsvirus 

Tonsillit
Adenovirus-DNA 
- svalgsekret, virusset

Gastroenterit
- feces, fecesrör, 2-3 skedar. Ingår i diagnostik av Gastroenterit, virus

Infektion hos immunsupprimerade
Adenovirus-DNA kvant
- blod, EDTA-rör, lila propp
- urin, sterilt provrör, 5-10 mL

Infektion i öga
Adenovirus-DNA 
 
- ögon, provtagning 

Särskilda frågeställningar
Adenovirus-DNA övrigt
- vävnad minst 2 mm i sterilt provrör med 0,5-1 mL fysiologisk koksaltlösning
- obduktionsmaterial ungefär 1 cm3 i sterilt provrör med några droppar fysiologisk koksaltlösning (ej formalin)

Förvaring / transport:

Kylt
Transportera provet snarast till laboratoriet.

Svarsrutiner:

Adenovirus-DNA: Svar lämnas inom 2-4 vardagar.

Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.