Adenovirus

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Akut sjukdom
Gastroenterit:
Adenovirus feces ingår i Gastroenterit (GE) virus, utvidgad diagnostik

Luftvägsinfektion:
Adenovirus luftvägsprov ingår i Luftvägsvirus, utvidgad diagnostik

Tonsillit:
Beställ: Adenovirus-DNA -svalg

Infektion hos immunsupprimerade:
Beställ: Adenovirus-DNA kvant -plasma, -urin

Infektion i öga:
Beställ: Adenovirus-DNA -glaskropp, -konjunktivalsekret, -kornea

Särskilda frågeställningar:
Beställ: Adenovirus-DNA -övrigt, ange vävnad på lokalisation
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Adenovirus-DNA
- glaskropp, konjuktivalsekret, kornea. Provtagning ögon
- svalgsekret, virusset
- vävnad minst 2 mm i sterilt provrör med 0,5-1 mL fysiologisk koksaltlösning
- obduktionsmaterial ungefär 1 cm3 i sterilt provrör med några droppar fysiologisk koksaltlösning (ej formalin)

Adenovirus-DNA kvant
- blodprov i EDTA-rör, lila propp
- urin, sterilt provrör, 5-10 mL
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
Adenovirus-DNA: Svar lämnas inom 2-4 vardagar.
Adenovirus-DNA kvant: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.