Adenovirus

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Akut sjukdom
Gastroenterit:
Adenovirus feces ingår i Gastroenterit (GE) virus, utvidgad diagnostik

Luftvägsinfektion:
Adenovirus luftvägsprov ingår i Luftvägsvirus, utvidgad diagnostik

Tonsillit:
Beställ: Adenovirus-DNA -Svalg

Infektion hos immunsupprimerade:
Beställ: Adenovirus-DNA kvant -P, -U

Infektion i öga:
Beställ: Adenovirus-DNA -Glaskropp, - Konj (konjunktivalsekret), -Kornea

Särskilda frågeställningar:
Beställ: Adenovirus-DNA -Övr, ange vävnad på lokalisation
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Adenovirus-DNA
- glaskropp, konjuktivalsekret, kornea. Provtagning ögon
- svalgsekret, Bakset (TRANSWAB lila) Provtagning svalgsekret
- vävnad minst 2 mm i Sterilt provrör med 0,5-1 mL fysiologisk koksaltlösning
- obduktionsmaterial ungefär 1 cm3 i Sterilt provrör med några droppar fysiologisk koksaltlösning (ej formalin)

Adenovirus-DNA kvant
- blodprov i EDTA-rör, lila propp
- urin, Sterilt provrör, 5-10 mL
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
Adenovirus-DNA: Svar lämnas inom 2-4 vardagar.
Adenovirus-DNA kvant: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.