Zinkprotoporfyrin, Erc-

CMMS

Alternativt sökord: ZnPP, Erc-
Indikationer / kompletterande analyser:
Analysen ingår i porfyriutredning vid förekomst av högt värde för Porfyriner, Erc-, samt vid utredning av järnbrist och anemi.
Metod:
Fluorometri.
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare som "Porfyri, utredning -B/-DNA".
 
Remiss för utskrift: "Porfyriutredning" (i högermenyn under "Beställa analyser – våra remiss- och svarsalternativ").

För remissuppgifter se anvisningen Porfyri, utredning.

Provtagning:
Venblod. Se instruktioner för blodprovtagning, förvaring och transport  i anvisningen Porfyri, utredning.
Referensintervall:
Se utlåtande.
Svarsrutiner:
Analysen utförs 1 - 2 gånger per månad.
Svar skickas till beställaren.
Vid positivt fynd bifogas även informationsblad och varningskort.
Kommentar:
Se rubriken "Kommentar" i anvisningen Porfyri, utredning.