Porfyriner, fraktionering, U-

CMMS

Alternativa sökord:
  • koproporfyrin, U-
  • uroporfyrin, U-
Indikationer / kompletterande analyser:

Analysen ingår i porfyriutredning vid misstanke om akut porfyri när Porfyriner, total, U- givit ett högt värde.

Analysen kan även användas vid utredning av ärftliga hyperbilirubinemier och andra tillstånd med intrahepatisk cholestas.

Metod:
Högupplösande vätskekromatografi med fluorometrisk detektion.
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare som "Porfyri, utredning -U".

Remiss för utskrift: "Porfyriutredning" (i högermenyn under "Beställa analyser – våra remiss- och svarsalternativ").

För remissuppgifter se anvisningen Porfyri, utredning.

Provtagning:
Ungefär 20 mL urin utan tillsats. Stickprov (av morgonurin när så är möjligt). Plastbehållare med skruvlock, får maximalt fyllas till tre fjärdedelar. Ljusskydda.

Tilläggsinformation

Se "ID-kontroll och märkning" (i högermenyn) för generell information.

  • patienten bör om möjligt iaktta 12 timmars vätskekarens före provet (analysen blir något osäkrare på utspätt prov).
  • använd plastbehållare avsedd för provtagning (exempel från Medicarriers sortiment: 87741) 
  • märk behållaren med RID-nummer eller personnummer (alternativt reservnummer och födelsedatum) och namn
  • ange provtagningsdatum på behållaren 
  • ljusskydda behållaren med t ex aluminiumfolie och förvara i kylskåp i väntan på transport.
Förvaring / transport:

Urinprovet ska skickas omedelbart efter provtagningen så att de är framme på Porfyricentrum, CMMS inom 24 timmar. Skicka i rumstemperatur eller med kyltransport. Urinprovet som inte kan skickas omedelbart, t ex vid en helg, ska frysas och skickas fryst vid senare tillfälle. Ifall det frysta provet skickas med post, måste det skickas i kolsyreis. Skicka i början av veckan.

För packningsinstruktioner se "Packning och transport" (i högermenyn).
Vid frågor kontakta Porfyricentrum, CMMS (08-517 714 45).

Porfyricentrum, CMMS
Provinlämningen L2:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Anna Steckséns gata 49
171 64 Solna

Referensintervall:
Se utlåtande.
Svarsrutiner:
Analysen utförs 1 - 2 gånger per månad.
Bedöms av laboratorieläkare.
Svar skickas till beställaren.
Ackreditering:
Ja.
Kommentar:
U-kreatinin (kvant), U-hemoglobin (kval), U-pH (kval) och U-porfobilinogen (kval) ingår automatiskt.
Preanalytiska fel kan omöjliggöra analys (bedöms av läkare på CMMS). CMMS kontaktar remitterande klinik och begär nytt prov.