Fettsyror, mycket långkedjiga, P-

CMMS

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:
Diagnostik av peroxisomala sjukdomar såsom X-bunden adrenoleukodystrofi, peroxisomal biogenesdefekt, Zellwegers syndrom, neonatal adrenoleukodystrofi och Refsums sjukdom.
Metod:
Gaskromatografi-masspektrometri (GC-MS).
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare som "Fettsyror, mycket långkedjiga -P".

Remiss för utskrift: "Metabolutredning" (i högermenyn under "Beställa analyser - våra remiss- och svarsalternativ").
För remissuppgifter se anvisningen Na-heparinrör och mikrorör Li-heparin för plasmaanalyser på CMMS: remissuppgifter, provhantering, förvaring och transport.   

Provtagning:

Venblod. Na-heparinrör. Rörstorlek: 4 - 5 mL. Minst 0,5 mL avskild plasma. Små barn: mikrorör Li-heparin (utan gel om möjligt). 1 mL blod. Minst 0,3 mL avskild plasma.

Frys den avskilda plasman. För provhanteringsdetaljer se anvisningen Na-heparinrör och mikrorör Li-heparin för plasmaanalyser på CMMS: remissuppgifter, provhantering, förvaring och transport.

Förvaring / transport:
Referensintervall:
Se utlåtande av laboratorieläkare.
Svarsrutiner:
Analysen utförs 2 - 4 gånger per månad.
Koncentrationen i µmol/L besvaras med utlåtande av laboratorieläkare.

Informationsansvarig: CMMS

Senast reviderad:

Skriv ut