Alditoler, U-

CMMS

Alternativa sökord:
  • galaktitol
  • sorbitol
Indikationer / kompletterande analyser:

Utredning tidigt debuterande katarakt orsakad av galaktokinasbrist (GALK-brist) eller sorbitoldehydrogenasbrist.

Behandlingsuppföljning av galaktosemi (GALT-brist).

I analysen kvantiteras även arabinitol. Observera att totala mängden L-och D-arabinitol analyseras, således är det inte möjligt att få D-/L-arabinitolkvot och analysen kan därför inte användas för diagnostisk av mykoser.

Metod:
Gaskromatografi-masspektrometri (GC-MS).
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare som "Alditoler -U".

Remiss för utskrift: "Metabolutredning" (i högermenyn under "Beställa analyser - våra remiss- och svarsalternativ").

För remissuppgifter se anvisningen Urinanalyser på CMMS: remissuppgifter, förvaring och transport.
 

Provtagning:
Stickprov (morgonurin när så är möjligt). 2 - 8 mL urin utan tillsats. Centrifugrör eller genomskinligt plaströr med skruvlock. Fyll max till 2 cm från kanten. Frys snarast.

Tilläggsinformation

​För generell information kring provtagning se "ID-kontroll och märkning" (i högermenyn). Ange även provtagningsdatum och -tid på röret.  

Förvaring / transport:

Förvara och skicka fryst.

För transportdetaljer se anvisningen Urinanalyser på CMMS: remissuppgifter, förvaring och transport.

Referensintervall:
​Galaktitol/arabitol ​< 1,22
​Galaktitol/kreatinin​< 30 mmol/mol kreatinin
​Sorbitol/kreatinin​< 30 mmol/mol kreatinin
Svarsrutiner:
Analysen utförs 1 - 2 gånger per månad.

Besvaras med utlåtande av laboratorieläkare.

Informationsansvarig: CMMS

Senast reviderad:

Skriv ut