Urinanalyser på CMMS: remissuppgifter, förvaring och transport

CMMS

Remiss:

U-kreatinin ingår automatiskt i alla urinanalyser på CMMS.

Ange på remissen:

 • Patient-ID: personnummer (alternativt reservnummer och födelsedatum) och namn
 • Provtagningsdatum och -tid
 • Provtagningsmaterial: urin
 • Ifall analysen kräver dygnsurin: volym och klockslag för samlingsstart och samlingsslut
 • Beställare: läkarens namn, kombikakod, fullständig adress och eventuell fakturaadress. Ursprungsremittent måste vara synlig.
 • Akutsvar: markera i avsedd ruta
 • Biobank: samtycke/ej samtycke till sparande av provet

För att rätt kunna bedöma remissen ange:

 • Önskemål/frågeställning/diagnos
 • Kortfattat kliniska data 
 • Medicinering
Provtagning:
Se respektive provtagningsanvisning.
För generell information kring provtagning se "ID-kontroll och märkning" (i högermenyn). Ange även provtagningsdatum och -tid på röret.
Förvaring / transport:

Om analysen kräver frystransport (se respektive provtagningsanvisning):

 • Förvara och skicka fryst.
 • Ifall det frysta urinprovet skickas med post, måste det skickas i kolsyreis.

Om analysen tillåter transport i rumstemperatur (se respektive provtagningsanvisning):

 • Måste vara framme inom ett dygn.
 • Förvara i kyl i väntan på transport.
 • Vid längre förvarings- och/eller transporttider förvara och skicka fryst.

Se "Packning och transport" (i högermenyn) för packningsinstruktioner. Skicka i början av veckan.

Skicka provet till följande adress:

CMMS
Provinlämningen L2:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Solna

Svarsrutiner:

Observera att den här anvisningen endast gäller för de analyser som har en provtagningsanvisning som länkar hit. Se respektive provtagningsanvisning.

Ackreditering:
Kommentar:

Preanalytiska fel kan omöjliggöra analys (bedöms av läkare på CMMS). CMMS kontaktar remitterande klinik och begär nytt prov.

Observera att den här anvisningen endast gäller för de analyser som har en provtagningsanvisning som länkar hit. För övriga analyser kan proverna behöva omhändertas på annat sätt. Se respektive provtagningsanvisning.

Informationsansvarig: CMMS

Senast reviderad:

Skriv ut