Tyroxin, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • T4
  • Tetrajodtyronin
Rapportnamn: S-T4 (Tyroxin)
Indikationer / kompletterande analyser:
Halten av total-T3 och -T4 speglar i stor utsträckning koncentration och affinitet hos de proteiner som binder tyreoideahormoner i cirkulationen. Bestämning av total-T3 och total-T4 kan därför vara av värde vid bedömningen av svårtolkade TSH-/fritt T4-/fritt T3-värden.
Metod:
Immunkemi, fluorescens
Remiss:

Klinisk kemi, Special
Konsultremiss vid frågeställning "Analytisk interferensutredning"

Provtagning:
Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.

Vid postbefodran skickas fryst serum.
Referensintervall:
Enhet: nmol/L
60-140
Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:

​Nej