Teofyllin akut, P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Teofyllin akut
Akutföreskrifter:
Analyseras dygnet runt på Klinisk kemi. För akutsvar krävs akutbeställning.
Metod:
Immunkemi, turbidimetri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Önskas medicinsk bedömning skickas beställning av analys P-Teofyllin (icke akut) till Klinisk farmakologi. OBS då krävs ett annat provrör.

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:
  • Rumstemperatur 15 - 25°C, max 4 timmar
Centrifugering: 
  • Centrifugera provet i 10 min i 2000 G
Centrifugerat prov:
  • Rumstemperatur 1 5 -25°C, max 8 timmar. 
  • Kylt, 4 - 8 °C max 7 dygn 
Centrifugerat och avhällt prov:
  • Fryst, -20 °C vid längre än 7 dygns förvaring
Referensintervall:
Enhet: mikromol/L

Riktområde: 40-110
Vid apnébehandling: 40-80
Ackreditering:

Ja