Teofyllin (akut), P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Teofyllin (akut)
Akutföreskrifter:
Analyseras dygnet runt på Klinisk kemi. För akutsvar krävs akutbeställning.
Metod:
Immunkemi, turbidimetri
Remiss:

Klinisk kemi
Allmän

Önskas medicinsk bedömning skickas beställning av analys P-Teofyllin (icke akut) till Klinisk farmakologi. OBS då krävs ett annat provrör.

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Förvaring / transport:
Se Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
Enhet: mikromol/L

Riktområde: 40-110
Vid apnébehandling: 40-80
Ackreditering:

Ja