Protein HC/Kreatinin, U-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • alfa-1-Mikroglobulin
  • Mikroglobulin, alfa-1-
Rapportnamn: U-Protein HC/Krea
Indikationer / kompletterande analyser:
Markör för njurtubulusskada. Ökad utsöndring ses vid nedsatt glomerulär filtration (>30%), pga nedsatt antal fungerande nefron.
Metod:
Immunkemi, nefelometri
Remiss:

Klinisk kemi
Allmän

Ingår även i U-Proteinfraktioner/Kreatinin.
Provtagning:

10 mL urin (stickprov) i centrifugrör.
Patientanvisning finns för stickprov urin.

Förvaring / transport:
Blanda urinen innan den hälls av i rör.
Förvara och skicka urinen kylt om ankomst till Klinisk kemi inom 3 dygn. Vid längre tids förvaring fryses provet.
Referensintervall:

Enhet: mg/mmol
< 0,7

Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.