Katekolaminer, Pt(U)-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Adrenalin, Pt(U)-
  • Noradrenalin, Pt(U)-
  • Epinefrin
  • Norepinefrin
  • Dopamin, Pt(U)-
Rapportnamn: Beställs som Pt(U)-Katekoler, dygn och besvaras som Pt(U)-Adrenalin, Pt(U)-Noradrenalin, Pt(U)-Dopamin
Indikationer / kompletterande analyser:
Feokromocytom och neuroblastom.
Metod:
Kromatografi (LC), elektrokemi
Remiss:
Klinisk kemi
Special

(U-Kreatinin ingår)

För kreateninkvot av (U)-Katekoler,  (U)-VMA och (U)-5-HIA vid neuroblastomutredning:

     Elektronisk remiss: Katekol,HVA,VMA/Krea 

     Konsultremiss: skriv neuroblastomutredning  (U)


Anteckna på remissen om patienten står på något läkemedel.

L-Metyldopa (Aldomet) metaboliseras i kroppen till L-Metyldopamin, som används som inre standard i analysen. Aldomet bör därför utsättas några dagar före provsamling.
Provtagning:

Dygnsmängd urin samlas i dunk med tillsats av 20 mL HCl, 6 mol/L.
Barn: 500 mL-dunk med 4 mL HCl, 6 mol/L.

Dunk med tillsats hämtas på Klinisk kemi alternativt beställs 20 mL saltsyra från Karolinska Universitetslaboratoriets Remiss & materielutlämning. Saltsyran hälls i dunken, märk dunken med etiketter som medföljer saltsyran. Dunken får ej fyllas till mer än 1,5 L. Vid större mängd, dela på 2 dunkar.
 
Ange urinens volym och uppsamlingstid. Urinsamling ska ske under 24 timmar. Analys utförs även vid avvikande insamlingstid och resultatet räknas om till utsöndring per 24 timmar. Dock blir jämförelsen med referensintervallet i dessa fall osäker då utsöndringen av substansen kan variera över dygnet. Ifall uppgift om tid eller volym saknas eller vid kraftigt avvikande uppsamlingstid besvaras provet endast med koncentration.
U-Kreatinin besvaras automatiskt.

Patientanvisningar finns för dygnsinsamlingen av urin med tillsats av 6M saltsyra. Observera att en särskild patientanvisning finns för barn. Då dygnsinsamling från barn inte är möjlig tas i stället stickprov i 10 mL rör med tillsats av 1,5% 6mol/L saltsyra (150 µL 6mol/L HCL till 10 mL urin). Rör med tillsatt HCL finns att hämta på Laboratoriets provinlämning i Solna. U-Kreatinin besvaras automatiskt.

Förvaring / transport:
Skicka 10 mL av välblandad dygnsmängd. Blanda urinen innan den hälls av i rör om inte hela samlingen skickas in.
Förvara urinen kyld före transport. Om hela dunken skickas kan den transporteras i rumstemperatur (volymen gör att kylan bibehålls ett tag). Provrör skickas kylt.
Provet skickas fryst om ankomst till Klinisk kemi senare än 3 dygn efter provtagning.
Referensintervall:
Enhet: nmol/dygn

Pt(U)-Adrenalin
< 1 år  < 15 
1-< 2 år  < 20
2-< 4 år  < 35
4-6 år  < 55 
> 7 år < 80

Pt(U)-Noradrenalin
< 1 år  < 60 
1-< 2 år  < 100
2-< 4 år  < 170
4-6 år  < 270
> 7 år  < 400

Pt(U)-Dopamin
< 1 år  < 550 
1-< 2 år  < 900
2-3 år < 1700
> 4 år  < 2600

U-Dopamin/Kreatinin
Enhet: nmol/mmol
< 2 år  < 2200 
2-4 år < 1130
5-9 år < 770
> 10 år < 400


Svarsrutiner:
Analys utförs 1-2 gånger per vecka.
Ackreditering:

Ja