IL-2-receptor,lösl,-S

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
Rapportnamn: S-IL-2-receptor,lösl
Indikationer / kompletterande analyser:

​I normalfallet är nivån av löslig IL-2 receptor i serum låg, men mycket höga nivåer kan förekomma vid sjukdomstillstånd som t.ex. Hemofagocyterande Lymfhistiocytos (HLH), autoimmunitet, organavstötning, maligna sjukdomar och infektioner.

Metod:

​Immunkemi, kemiluminiscens

Remiss:

​Elektroniskt

Provtagning:

​Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Förvaring / transport:

​​Transporteras i rumstemperatur till Klinisk kemi så snart som möjligt, dock inom 12 timmar.
Om detta inte är möjligt, måste provet centrifugeras, hällas av och frysas för att inte riskera falskt förhöjda värden.
Provet skickas då fryst till laboratoriet.

Referensintervall:

​<710 U/mL (gäller vuxna)

Svarsrutiner:

​Analyseras 1 gång per vecka

Svar ges i enheten U/mL

Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

​Resultat >2400 U/mL stödjer diagnosen Hemofagocyterande Lymfhistiocytos (HLH), enligt Henter et al 2007 Guidelines.