IL-2-receptor,lösl,-S

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
Rapportnamn: S-IL-2-receptor,lösl
Indikationer / kompletterande analyser:

​I normalfallet är nivån av löslig IL-2 receptor i serum låg, men mycket höga nivåer kan förekomma vid sjukdomstillstånd som t.ex. Hemofagocyterande Lymfhistiocytos (HLH), autoimmunitet, organavstötning, maligna sjukdomar och infektioner.

Metod:

​Immunkemi, kemiluminiscens

Remiss:

​Elektroniskt

Provtagning:

​Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Förvaring / transport:

​​Transporteras till Klinisk kemi inom 12 timmar.

Vid längre tids förvaring måste provet centrifugeras och serum avskiljas för att inte riskera falskt förhöjda värden.

Referensintervall:

​<710 U/mL (gäller vuxna)

Svarsrutiner:

​Analyseras 1 gång per vecka

Svar ges i enheten U/mL

Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

​Resultat >2400 U/mL stödjer diagnosen Hemofagocyterande Lymfhistiocytos (HLH), enligt Henter et al 2007 Guidelines.