Homocitrullin, U-

CMMS

Indikationer / kompletterande analyser:
Utredning av misstänkt HHH-syndrom

Behandlingskontroll homocitrullin för patienter med diagnostiserat HHH-syndrom utförs i plasma.
Metod:
Jonbyteskromatografi med spektrofotometrisk kvantifiering.
Remiss:
Elektroniskt i Take Care som "Metabol utredning -U", ange misstänkt HHH-syndrom i rutan för kompletterande uppgifter.

Remiss för utskrift: "Metabolutredning" (i högermenyn under "Beställa analyser - våra remiss- och svarsalternativ").
För remissuppgifter se Anvisning.
Provtagning:
Stickprov (av morgonurin när så är möjligt). 2-10 mL urin utan tillsats. Centrifugrör eller genomskinligt plaströr med skruvlock. Fyll max till 1 cm från kanten. Frys snarast.

Tilläggsinformation

Se "ID-kontroll och märkning" i högermenyn.
Förvaring / transport:
Förvara och skicka fryst. Se Anvisning för transportdetaljer.
Svarsrutiner:
Analysen utförs dagligen vardagar. 
Bedömning av laboratorieläkare.

På svarsblanketten besvaras koncentrationen för homocitrullin samt koncentrationerna för de 15 st normalt förekommande aminosyrorna i mmol/mol kreatinin.
 
Kommentar:
 

Informationsansvarig: CMMS 08-517 714 40

Senast reviderad:

Skriv ut