Argininosuccinat, U-

CMMS

Indikationer / kompletterande analyser:
Utredning av misstänkt ureacykeldefekt.

Argininosuccinat bildas vid nedbrytning av aminosyror i ureacykeln. Ökad utsöndring av argininosuccinat ses i första hand vid argininosuccinatlyas(ASL)-brist, men även vid arginasbrist.
Metod:
Jonbyteskromatografi med spektrofotometrisk kvantifiering.
Remiss:
Elektoniskt i Take Care som "Argininosuccinat, -U".
Remiss för utskrift: "Metabolutredning" (i högermenyn under "Beställa analyser - våra remiss- och svarsalternativ").
För remissuppgifter se Anvisning.
Provtagning:
Stickprov (av morgonurin när så är möjligt). 2-10 mL urin utan tillsats. Centrifugrör eller genomskinligt plaströr med skruvlock. Fyll max till 1 cm från kanten. Frys snarast.

Tilläggsinformation

Se "ID-kontroll och märkning" i högermenyn.
Förvaring / transport:
Förvara och skicka fryst. Se Anvisning för transportdetaljer.
Svarsrutiner:
Analysen utförs dagligen vardagar. 
Bedömning av laboratorieläkare.

På svarsblanketten besvaras koncentrationen för argininosuccinat samt koncentrationerna för de 15 st normalt förekommande aminosyrorna i mmol/mol kreatinin.

Informationsansvarig: CMMS 08-517 714 40

Senast reviderad:

Skriv ut